Adam Skoczylas 27.05.2020 09:08

Informacja ws. możliwości dofinansowania Spółek Wodnych z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec

­

Zgorzelec dnia 25.05.2020

WIŚM.6332.7.2019

INFORMACJA

Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.), art. 49 K.p.a., Wydział Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec  zawiadamia, iż w dniu 19.06.2018r. Rada Miasta Zgorzelec Uchwałą nr 383/2018 z dnia 19.06.2018r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji oraz sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 02.07.2018r. poz. 3307 ze zm.) podjęła decyzję o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec pomocy finansowej z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec w postaci dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji szczegółowych  oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Zgorzelec.

W związku z powyższym na podstawie § 3 w/w uchwały  Wydział Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych informuje o możliwości składania przez spółki wodne prowadzące działalność na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec wniosków o dofinansowanie. Wzór wniosku stanowi załącznik do w/w uchwały. Termin składania wniosków upływa z dniem 30.06.2020r.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych w 2020r. wynosi 81.560,00zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja ws. możliwości dofinansowania Spółek Wodnych z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.05.2020
Data publikacji:27.05.2020 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.05.2020 09:08 Utworzenie dokumentu. (Adam Skoczylas)