Adam Skoczylas 25.01.2021 14:25

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

­

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Inspektor –  Adam Skoczylas

ul.Domańskiego 7, II piętro, pokój nr 215,

Telefon:  757759944

e- mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce "(at)" nalezy wpisać znak "@")

Bezpłatna infolinia  800 136 700

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska należy:

1)  prowadzenie spraw związanych z:

a)    ochroną przyrody, ochroną i kształtowaniem środowiska,

b)    gospodarką odpadami,

c)    utrzymaniem cmentarnictwa wojennego w mieście,

d)    bieżącego utrzymania melioracji szczegółowych;

2)     wydawanie decyzji o warunkach środowiskowych w zakresie realizacji planowanego przedsięwzięcia , które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000   lub nie wynika z tej ochrony , jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar;

3)    realizacja zadań określonych w ustawie „Prawo wodne”;

4)    współpraca  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ekologii  oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5)   realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny :

a)  organizacja  przedsięwzięć zapewniających ochronę środowiska przed skażeniami zakażeniami w współdziałaniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.”

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2021 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.02.2021 08:14 Edycja dokumentu (Adam Skoczylas)
25.01.2021 14:38 Edycja dokumentu (Adam Skoczylas)
25.01.2021 14:25 Utworzenie dokumentu. (Adam Skoczylas)