Adam Skoczylas 25.01.2021 14:51

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

­

NAZWA SPRAWY: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Numer pokoju - 215

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59-944
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

 

2. Wymagane dokumenty:

wniosek - druk do pobrania

 

3. Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł - część I pkt 36 ppkt. 9a w rubryce Przedmiot opłaty skarbowej załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

 

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

bez zbędnej zwłoki

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

 

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

 

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2021 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2021 08:12 Edycja dokumentu (Adam Skoczylas)
25.01.2021 14:51 Utworzenie dokumentu. (Adam Skoczylas)