Globalny Administrator 15.09.2008 13:50

Uznanie żołnierza odbywającego służbę w NSR za posiadającego na wyłacznym utrzymaniu członka rodziny

­

Nazwa sprawy:  UZNANIE ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZYMY UTRZYMANIU CZŁONKA RODZINY

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału
– Wydział Zarzadzania Kryzysowego
Numer pokoju - 014  (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 520 27
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

  • osoba zainteresowana lub uprawniony członek rodziny / żona, matka dziecka, rodzice/ składa podanie do Burmistrza Miasta o uznanie żołnierza odbywającego służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.
  • do podania należy dołączyć zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby /żołnierz/ lub kserokopię karty powołania oraz w zależności od sytuacji rodzinnej odpis aktu urodzenia dziecka, zawarcia związku małżeńskiego, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu żony jako osoby bez prawa do zasiłku lub z prawem do zasiłku i w jakiej wysokości

 3. Opłaty:
czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 7 dni, składający podanie otrzyma decyzję administracyjną określającą wysokość przysługującego świadczenia (pocztą za potwierdzeniem odbioru).

5. Tryb odwoławczy:
Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:
Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity : Dz.U. z 2018 r, poz. 1459 z późn. zmianami).

Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uznanie żołnierza odbywającego służbę w NSR za posiadającego na wyłacznym utrzymaniu członka rodziny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Jacek Jonczyk
Data na dokumencie:15.09.2008
Data publikacji:15.09.2008 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.02.2019 09:03 Edycja dokumentu (Jacek Jonczyk)
01.02.2019 11:46 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 10:12 Edycja dokumentu (Jacek Jonczyk)
10.09.2015 14:03 Edycja dokumentu (Jacek Jonczyk)
09.09.2014 09:08 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
09.09.2014 08:46 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
09.09.2014 08:46 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
09.09.2014 08:38 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
09.09.2014 08:38 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
07.09.2011 13:07 Edycja dokumentu (Jacek Jonczyk)
14.04.2011 09:21 Edycja dokumentu (Jacek Jonczyk)
14.04.2011 09:13 Edycja dokumentu (Jacek Jonczyk)
25.09.2008 17:32 Edycja dokumentu (Bartłomiej Mitura)
25.09.2008 15:13 Edycja dokumentu (Jacek Jonczyk)
15.09.2008 11:50 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)