Iwona Stachura 28.01.2019 08:18

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

­

NAZWA SPRAWY: SKŁADANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 1 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 56 827
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia -  800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk do pobrania

3. Opłaty:

 • Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

 • Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ?
  • Właściciele nieruchomości, rozumiani także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 •  TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  •  właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 169/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 01.07.2016r.
 • Uchwała nr 23/2015 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje do 30.06.2016r.
 • Uchwała nr 170/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 tekst jednolity z późn. zm.).
Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Iwona Stachura
Informację wytworzył:Arkadiusz Czuchaj
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2019 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.07.2019 11:30 Usunięto załącznik deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Arkadiusz Czuchaj)
12.07.2019 11:30 Dodano załącznik "deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (Arkadiusz Czuchaj)
12.07.2019 11:30 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
22.03.2019 08:55 Dodano załącznik "Opłata za gospodarowanie odpadami, informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf" (Janina Kuziora)
22.03.2019 08:55 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
05.02.2019 10:26 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
31.01.2019 13:48 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 08:05 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 07:35 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
29.01.2019 15:22 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
28.01.2019 11:34 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
28.01.2019 11:34 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
17.01.2019 09:11 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
14.09.2017 08:18 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
28.07.2016 14:33 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
28.07.2016 14:30 Usunięto załącznik deklaracja (Arkadiusz Czuchaj)
28.07.2016 14:30 Dodano załącznik "deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (Arkadiusz Czuchaj)
27.07.2016 07:49 Usunięto załącznik deklaracja.pdf (Arkadiusz Czuchaj)
27.07.2016 07:49 Dodano załącznik "deklaracja" (Arkadiusz Czuchaj)
27.07.2016 07:49 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
23.10.2015 09:27 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
02.09.2015 11:38 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.03.2015 12:27 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.03.2015 12:26 Dodano załącznik "deklaracja.pdf" (Arkadiusz Czuchaj)
30.03.2015 12:25 Usunięto załącznik deklaracja (Arkadiusz Czuchaj)
05.03.2015 10:50 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
05.03.2015 10:46 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
05.03.2015 10:45 Dodano załącznik "deklaracja" (Arkadiusz Czuchaj)
05.03.2015 10:44 Usunięto załącznik deklaracja (Arkadiusz Czuchaj)
14.07.2014 11:32 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
04.03.2014 16:14 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
10.02.2014 10:55 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
07.02.2014 09:27 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
07.02.2014 08:33 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
07.02.2014 08:32 Dodano załącznik "deklaracja" (Iwona Stachura)
07.02.2014 08:29 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
07.02.2014 08:18 Utworzenie dokumentu. (Iwona Stachura)