Dorota Augustyn 23.01.2009 14:34

ZGŁOSZENIE ZGONU

­

NAZWA SPRAWY: ZGŁOSZENIE ZGONU

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu -
Kierownik 75 77-59-933
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 934
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 935

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 0 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu wypełniona i podpisana przez lekarza stwierdzającego zgon,
 • dokument tożsamości osoby zmarłej (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, paszport itp.),
 • dokument tożsamości współmałżonka osoby zmarłej (jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim) - do wglądu,
 • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon- do wglądu.

3. Opłaty:

 • Zwolnione z opłaty skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Niezwłocznie

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Zgłoszenia  zgonu  należy dokonać  najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 • Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od dnia zgonu.
 • Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • pełnomocnik rodziny.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)
Komentarz

­

 


 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZGŁOSZENIE ZGONU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Informację wytworzył:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2009 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.01.2019 13:56 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
31.01.2019 07:44 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 11:32 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
21.01.2019 11:21 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
16.11.2018 12:34 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
19.08.2016 11:56 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 10:58 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 08:39 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
16.08.2016 14:33 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.03.2015 11:17 Edycja dokumentu AKTUALIZACJA (Dorota Augustyn)
26.01.2015 12:18 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
16.09.2013 08:00 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
24.09.2012 14:08 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
13.04.2012 10:26 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
07.04.2009 18:24 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
07.04.2009 18:06 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.01.2009 12:58 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.01.2009 12:34 Utworzenie dokumentu. (Dorota Augustyn)