Dorota Augustyn 23.01.2009 14:41

ZGŁOSZENIE URODZENIA

­

NAZWA SPRAWY:  ZGŁOSZENIE URODZENIA

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu -
Kierownik 75 77-59-933
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 934
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 935

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 0 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
 • Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub odpisy wielojęzyczne wydane zgodnie z Konwencją nr 16 z dnia 8 września 1976r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. 2004.166.1735).

3. Opłaty:

 • Zgłoszenie urodzenia jest zwolnione z opłaty.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację terminu i godziny zgłoszenia urodzenia (stawienia się w Urzędzie Stanu Cywilnego) pod numerem: 75 77 59 935.
 • W przypadku matki dziecka o stanie cywilnym rozwiedziona, wdowa, do 300 dni od daty prawomocnego  rozwodu, zgonu męża - istnieje domniemanie ojcostwa dotychczasowego męża i nie jest możliwe uznanie dziecka przez ojca biologicznego. Domniemanie to może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w Sądzie Rejonowym.
 • Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
 • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
 • Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec dziecka lub matka.
 • Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.
 •  W przypadki uznania ojcostwa (gdy dziecko jest spoza małżeństwa) wymagana jest obecność obojga rodziców
 • Po zarejestrowaniu urodzenia z urzędu wydawany jest 1 bezpłatny, skrócony odpis aktu urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)
Komentarz

­

 


 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZGŁOSZENIE URODZENIA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Informację wytworzył:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2009 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.01.2019 13:56 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
31.01.2019 07:59 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
31.01.2019 07:41 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 12:53 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 11:26 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
21.01.2019 11:21 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
15.11.2018 11:13 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
15.11.2018 11:10 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
15.11.2018 11:00 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
15.11.2018 10:48 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
19.08.2016 12:01 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 10:54 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 08:36 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
17.08.2016 08:34 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
16.08.2016 14:27 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.03.2015 11:15 Edycja dokumentu AKTUALIZACJA (Dorota Augustyn)
26.01.2015 12:22 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
16.09.2013 07:58 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
13.04.2012 10:26 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
17.06.2009 11:07 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
07.04.2009 18:23 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
07.04.2009 18:04 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.01.2009 12:58 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.01.2009 12:41 Utworzenie dokumentu. (Dorota Augustyn)