Globalny Administrator 06.02.2014 12:10

Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

­

NAZWA SPRAWY: Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 015 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 931; 75 77 59 930
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta, w Wydziale Podatków i Opłat /pokój 015/.
  Do wniosku należy dołączyć:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt  sprzedaży napojów alkoholowych,
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt  sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia /tekst jednolity; Dz.U. z 2020r., poz. 2021 z późn. zm./.

3. Opłaty:

 • Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek  gminy nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwa,
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
  • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • nie później niż w ciągu  miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

5. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity;  Dz. U. z 2021r., poz. 1119 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm./
Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.02.2014
Data publikacji:06.02.2014 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.09.2021 16:05 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
14.02.2019 11:30 Edycja dokumentu
05.02.2019 10:32 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
31.01.2019 13:45 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 09:12 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 08:39 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
13.12.2018 12:36 Edycja dokumentu
20.11.2018 16:12 Dodano załącznik "Druk"
20.11.2018 16:12 Edycja dokumentu
20.11.2018 16:07 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
20.11.2018 16:07 Edycja dokumentu
20.11.2018 15:57 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
20.11.2018 15:57 Edycja dokumentu
20.11.2018 15:56 Usunięto załącznik 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
20.11.2018 15:53 Dodano załącznik "13. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf"
20.11.2018 15:53 Edycja dokumentu
28.06.2016 11:09 Edycja dokumentu
24.06.2016 11:39 Edycja dokumentu
13.01.2016 12:33 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
13.01.2016 12:32 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
13.01.2016 12:31 Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (Żaneta Piasecka)
13.01.2016 12:31 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
21.10.2015 13:24 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
31.03.2015 16:39 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
09.01.2015 13:09 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
09.01.2015 13:04 Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" (Żaneta Piasecka)
09.01.2015 13:03 Usunięto załącznik Oświadczenie alkohol (Żaneta Piasecka)
09.01.2015 11:39 Dodano załącznik "Oświadczenie alkohol" (Żaneta Piasecka)
09.01.2015 11:24 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
30.12.2014 14:56 Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (Żaneta Piasecka)
30.12.2014 14:55 Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:56 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:28 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 12:07 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:15 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:15 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:14 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
09.05.2012 12:36 Edycja dokumentu
09.05.2012 12:36 Edycja dokumentu
09.05.2012 12:34 Edycja dokumentu
09.05.2012 12:33 Edycja dokumentu
09.05.2012 12:28 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
12.04.2011 15:47 Edycja dokumentu
10.12.2010 07:58 Edycja dokumentu
02.03.2009 13:13 Edycja dokumentu
02.03.2009 13:07 Edycja dokumentu
07.10.2008 11:29 Edycja dokumentu
15.09.2008 11:56 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)