Globalny Administrator 28.02.2022 08:25

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości

­

NAZWA SPRAWY: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 10 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Naczelnik Wydziału tel. 75 77 59 900 wew. 0125

Numer telefonu do Wydziału - 75 77 59 900 wew. 0131
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

3. Opłaty:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości od każdego egzemplarza - 21,00 zł,
 • pozostałe zaświadczenia - 17,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • ZAŚWIADCZENIE WYDAJE SIĘ  JEŻELI : 
  • przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego
 • KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:
  • podatnik
 • CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE:
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Należy w nim określić zakres żądanych informacji
  • uiścić opłatę skarbową z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy.

7. Podstawa prawna: 

 • art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 ze zm..)
 • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U.2009, Nr 176, poz. 1363 z późn. zm.)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Iwona Stachura
Data na dokumencie:28.02.2022
Data publikacji:28.02.2022 08:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2022 08:24 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
28.02.2022 08:23 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
26.02.2022 13:44 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
25.02.2022 09:00 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
24.02.2022 13:59 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
05.02.2019 10:29 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
01.02.2019 12:35 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
31.01.2019 14:26 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
31.01.2019 09:03 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach" (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
31.01.2019 09:03 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy" (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
31.01.2019 09:03 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkow lokalnych" (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
31.01.2019 09:03 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
30.01.2019 08:09 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
29.01.2019 16:31 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
02.01.2018 11:11 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 11:09 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 11:07 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
23.10.2015 09:17 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
01.09.2015 16:50 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
20.09.2013 11:29 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
19.12.2012 14:50 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
28.09.2012 09:29 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.09.2012 09:19 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.11.2011 15:09 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
03.03.2009 09:22 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
22.09.2008 15:04 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
15.09.2008 12:23 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)