Globalny Administrator 28.02.2022 08:20

ULGI - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków

­

NAZWA SPRAWY: ULGI - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków

 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Naczelnik Wydziału tel. 75 77 59 900 wew. 0125

Numer telefonu do Wydziału - 75 77 59 900 wew. 0129
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • złożyć wniosek skierowany do Burmistrza
 • dołączyć dokumenty uzasadniające złożony wniosek
 • przedłożyć zaświadczenie o uzyskanych dochodach, rachunki

3. Opłaty:

 • Brak

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Miesiąc. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

5. Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ULGĘ
  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna
  • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

 7. Podstawa prawna:     

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 z późn. zm.) - art. 67a-e

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ULGI - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:28.02.2022
Data publikacji:28.02.2022 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2022 08:24 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
26.02.2022 13:44 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
25.02.2022 08:59 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2022 08:59 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2022 07:52 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2022 07:51 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
05.02.2019 10:29 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
04.02.2019 13:52 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
31.01.2019 14:25 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 08:09 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
30.01.2019 07:28 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
29.01.2019 16:37 Edycja dokumentu (old_Arkadiusz old_Czuchaj)
23.10.2015 09:15 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
01.09.2015 16:49 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
20.09.2013 11:27 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.09.2012 09:18 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.11.2011 15:08 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
03.03.2009 09:21 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
22.09.2008 15:21 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
15.09.2008 12:24 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)