Globalny Administrator 31.12.2017 14:18

Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne

­

NAZWA SPRAWY: Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 907
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Deklaracja na podatek leśny  DL-1
 • Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
 • Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

3. Opłaty:

 • Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • sprawa załatwiana jest niezwłocznie
 • podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego  - bez wezwania - w  terminach do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zgorzelec

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Osoby składające deklarację wpłacają obliczony w niej podatek bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ?
  • właściciele  i współwłaściciele lasów,
  • posiadacze samoistni lasów,               
  • użytkownicy wieczyści lasów,
  • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne - jeśli lasy stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe),
  • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatku leśnym.
 • TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
  • w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy
  • jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
 • KORYGOWANIE ZADEKLAROWANEGO  PODATKU
  • odpowiednio skorygować deklarację   w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
  • dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

 

7. Podstawa prawna:  
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821. - j.t.. - art. 2, art. 6 ust.  5, 6, 7
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 z późn.zm.) - art. 81
 • Uchwała nr 299/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku leśnego

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:31.12.2017
Data publikacji:31.12.2017 14:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.02.2019 10:28 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
31.01.2019 14:24 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 08:08 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 07:39 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
29.01.2019 16:18 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
02.01.2018 10:20 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny DL-1" (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:20 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:19 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B" (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:19 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A" (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:18 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:18 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:18 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:18 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:17 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:21 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:20 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:18 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:17 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:16 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:16 Usunięto załącznik Dane o awolnieniach podatkowych w podatku leśnym (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:12 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:11 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny" (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:11 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych" (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:11 Dodano załącznik "Dane o awolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:06 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:06 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:04 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:03 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny DL-1 (Józefa Kozłowska)
30.12.2015 13:36 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:35 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny DL-1" (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:35 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A" (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:35 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B" (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:33 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:33 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:32 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:32 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny DL-1 (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:32 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A (Iwona Stachura)
23.10.2015 09:19 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
23.10.2015 08:58 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
01.09.2015 16:35 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
20.09.2013 11:23 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
20.09.2013 11:17 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
19.12.2012 14:45 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
28.09.2012 09:12 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.09.2012 09:07 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.11.2011 13:43 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:14 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:13 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B" (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:13 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny DL-1" (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:13 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A" (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:08 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:08 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:08 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:07 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny DL-1 (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:17 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
03.03.2009 09:06 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
06.01.2009 15:51 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:26 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1A" (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:26 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1B" (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:26 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny DL-1" (Józefa Kozłowska)
23.09.2008 12:30 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
15.09.2008 12:52 Edycja dokumentu (Globalny Administrator)
15.09.2008 12:51 Edycja dokumentu (Globalny Administrator)
15.09.2008 12:48 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)