Dorota Fischer 19.11.2018 10:15

WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON

­

NAZWA SPRAWY: WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/ LUB ZGON

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu -
Kierownik 75 77-59-933
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 934
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 935

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 0 800 136 700

 

2. Wymagane dokumenty:

  • Dowody (dokumenty) potwierdzające zdarzenie i treść aktu, który ma być odtwarzany (dot. odtwarzania polskich dokumentów).
  • Dowody (dokumenty) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany, inne dokumenty- dokumenty urzędowe, wraz z ich wierzytelnym tłumaczeniem na język polski (dotyczy odtwarzania dokumentów zagranicznych).

3. Opłaty:

  • 39-zł za odpis zupełny za odtworzenie/rejestrację aktu

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • Bez zbędnej zwłoki.

5. Tryb odwoławczy:

  • Brak.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

  • osobiście (sugerujemy telefoniczą rezerwację terminu i godziny wizyty w USC).
  • korespondencyjnie (sugerujemy wcześniejsze uzgodnienie składanych dokumentów, np. drogą mailową).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Fischer
Informację wytworzył:Dorota Fischer
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2018 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.01.2019 13:55 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 15:25 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 12:13 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 11:59 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 11:38 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 10:58 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 10:35 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 10:22 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
18.01.2019 10:41 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
28.11.2018 10:28 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
19.11.2018 12:48 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
19.11.2018 12:37 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
19.11.2018 12:20 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
19.11.2018 12:19 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
19.11.2018 10:54 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
19.11.2018 10:37 Dodano załącznik "WNIOSEK W SPRAWIE ODTWORZENIA - REJESTRACJI TREŚCIZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO - DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO" (Dorota Fischer)
19.11.2018 10:15 Utworzenie dokumentu. (Dorota Fischer)