Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2021 15:22 WES Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
02.11.2021 15:16 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
05.07.2021 15:11 WES Programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
04.05.2021 11:14 WES Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.
31.03.2021 13:59 WES Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu w roku 2020
29.03.2021 09:48 WES Raport końcowy z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia
23.03.2021 14:17 WES Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec w 2002 r.
29.10.2020 09:32 WES Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
29.10.2020 08:57 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
14.07.2020 11:10 WES Programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
13.05.2020 08:24 WES Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.
03.04.2020 08:21 WES Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu w roku 2019
30.03.2020 11:01 WES Raport końcowy z realizcji programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia
20.03.2020 12:57 wes Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program zwiększania dostępności do świadczeń pilelęgniarki/higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec
13.11.2019 15:16 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
30.09.2019 10:35 WES Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
10.07.2019 08:56 WES Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
30.05.2019 15:08 WES Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r.
30.05.2019 10:38 WES Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej dot. profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.
25.04.2019 14:05 WES Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej dot. zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej

1 2 następna