Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2018 12:56 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Konarskiego w Zgorzelcu
28.08.2015 11:58 Konkurs na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciw grypie w 2015 r. dla osób z grup podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia
10.12.2014 14:33 WS Konkurs na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.
04.12.2014 11:02 WS Otwarty konkurs ofert na na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2015.
04.12.2014 10:48 WS Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2015.
19.11.2014 12:28 WS Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach pomocy społecznej - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r.
04.09.2014 09:54 WS Konkurs na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciw grypie w 2014 r. dla osób z grup podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia
05.12.2013 09:24 WS Konkurs na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
28.11.2013 12:19 WS Otwarty konkurs ofert narealizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2014.
28.11.2013 11:51 WS Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2014
21.11.2013 12:41 WS Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2014 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
06.11.2013 15:18 WGN I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. E. Plater 4/5 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
06.11.2013 15:08 WGN I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych
06.11.2013 14:50 WGN I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 5/4 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
20.09.2013 09:05 WS Ogłoszenie konkursu na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciw grypie w 2013 r. dla osób z grup podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia
13.05.2013 13:29 WFR Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2013 roku
12.03.2013 14:58 Oferta realizacji zadania publicznego
29.11.2012 12:20 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2013.
29.11.2012 12:08 Otwarty konkurs ofert w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2013.
22.11.2012 12:30 WS Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej usługi opiekuńcze

1 2 3 następna