Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2012 12:13 WS Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze
14.08.2012 15:57 WFR Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2012 roku
25.05.2012 12:14 WE Ogłoszenie z dnia 24 maja 2012 r. dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci pochodzących z rodzin najbiedniejszych, w formie wsparcia wykonania zadania.
25.05.2012 09:20 WS Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego
26.04.2012 10:40 WE Ogłoszenie otwartego kokursu ofert na realizację w 2012r. zadania w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci pochodzacych z rodzin najbiedniejszych
23.04.2012 15:48 WE Unieważnienie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadania w zakresie organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci pochodzacych z rodzin najbiedniejszych
12.04.2012 09:17 WS Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
08.12.2011 09:29 WS. Konkurs ofert profilaktyka uzależnień
24.11.2011 13:00 Zarzadzenie Burmistrza Miasta Konkurs ofert
24.11.2011 12:40 Zarzadzenie Burmistrza Miasta Konkurs ofert
26.09.2011 13:25 WGPA.271.1.2011 Zaproszenie do złożenia oferty
21.03.2011 11:09 WE Ogłoszenie konkursu ofert pn. Organizacja kolonii letnich nad morzem dla dzieci pochodzących z rodzin najbiedniejszych
02.02.2011 14:32 Ogloszenie Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
02.02.2011 14:22 Ogłoszenie Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
18.11.2010 07:44 Ogloszenie Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec
13.05.2010 09:09 WZK Ogłoszenie sprzedaży stacjonarnrgo agregatu prądotwórczego
05.05.2010 13:00 Ogloszenie Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
05.05.2010 13:00 Ogloszenie Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
08.12.2009 08:42 WGN II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11/3
19.11.2009 14:06 Ogloszenie Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2010 r.

poprzednia 1 2 3 następna