Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2008 15:17 WPRI.223-07/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Wymiana stolarki okiennej w całym obiekcie Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu - kontynuacja "
09.12.2008 14:22 WPRI.223-1/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Remont poszycia dachowego w Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu"
09.12.2008 10:00 WZP341-74/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa drogi i chodnika ul. Poluszyńskiego - I etap budowa sieci kanalizacji deszczowej
09.12.2008 08:03 WZP.341-78/08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze pomiędzy ulicą Bohaterów II AWP, a linią kolejową w Zgorzelcu"
08.12.2008 16:05 WZP.341-84/08 Wyjaśnienie treści SIWZ - Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Zgorzelec
05.12.2008 10:21 WZP.341-80/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni chodnika oraz placu manewrowo-postojowego przy ul. Armii Krajowej 96 w Zgorzelcu
04.12.2008 13:49 WZP.341-67/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej - etap I, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej"
04.12.2008 09:37 WZP.341-83/08 Ogłoszenie o zamówieniu "Utrzymanie bieżące miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w mieście Zgorzelecw latach 2009 - 2011"
02.12.2008 14:09 WZP.341-77/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ul. Lubańskiej - ul. Ks. Kozaka - ul. Groszowej - ul. Fabrycznej w Zgorzelcu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec - Północ w rejonie ul. Lubańskiej - ul. Ks. Kozaka - ul. Groszowej - ul. Fabrycznej w Zgorzelcu"
02.12.2008 13:08 WZP.341-84/08 Ogłoszenie o zamówieniu - Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Zgorzelec
28.11.2008 13:21 WZP.341-76/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie audytu energetycznego obiektów użyteczności publicznej w Zgorzelcu
24.11.2008 13:46 WZP.341-74/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi i chodnika ul. Poluszyńskiego - I etap Budowa sieci kanalizacji deszczowej
24.11.2008 12:07 WZP.341-67/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej - etap I, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej"
21.11.2008 15:09 WZP.341-82/08 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej i ul. Bocznej w Zgorzelcu
18.11.2008 15:26 WZP.341-72/08 Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w rejonie ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu"
18.11.2008 09:40 WZP.341-75/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Modernizacja, przebudowa Amfiteatru Miejskiego w Zgorzelcu - dokumentacja projektowa."
18.11.2008 08:45 WZP.341-79/08 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ulicy Orzeszkowej
17.11.2008 14:52 OGłOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu
07.11.2008 13:03 WZP.341-64/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa oświetlenia przed nową siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu ”
07.11.2008 11:34 WZP.341-81/08 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni chodnika i budowa oświetlenia drogowego ul. Prusa w Zgorzelcu - I etap budowa oświetlenia drogowego

poprzednia 1 2 3 4 następna