Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2008 10:32 WZP.341-80/08 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni chodnika oraz placu manewrowo-postojowego przy ul. Armii Krajowej 96 w Zgorzeldcu
05.11.2008 09:06 WZP.341-70/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa fotoradaru dla Straży Miejskiej w Zgorzelcu
04.11.2008 08:05 WZP.341-73/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu
03.11.2008 14:40 WZP.341-79/08 OGłOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ulicy Orzeszkowej
03.11.2008 14:24 WZP.341-65/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Warszawskiej 54, 56, 58, 60 - etap II"
31.10.2008 14:46 WZP.341-75/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Modernizacja, przebudowa Amfiteatru Miejskiego w Zgorzelcu - dokumentacja projektowa."
29.10.2008 09:31 WZP.341-53/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Modrzewiowej”
27.10.2008 12:42 WZP.341-64/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa oświetlenia przed nową siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu".
27.10.2008 12:36 WZP.341-76/08 OGłOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie audytu energetycznego obiektów użyteczności publicznej w Zgorzelcu
24.10.2008 13:01 WZP.341-61/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych ul. Lubańskiej i Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu
23.10.2008 16:47 WZP.341-78/08 Ogłoszenie o zamówieniu "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze pomiędzy ulicą Bohaterów II AWP, a linią kolejową w Zgorzelcu"
23.10.2008 13:48 WZP.341-77/08 Ogłoszenie o zamówieniu " Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ul. Lubańskiej - ul. Ks. Kozaka - ul. Groszowej - ul. Fabrycznej w Zgorzelcu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec - Północ w rejonie ul. Lubańskiej - ul. Ks. Kozaka - ul. Groszowej - ul. Fabrycznej w Zgorzelcu "
22.10.2008 16:13 WZP.341-65-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Warszawskiej - etap II"
22.10.2008 13:46 WZP.341-66/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parku Nadnyskiego wraz z łącznikiem pomiędzy Bulwarem Greckim i mostem im. Jana Pawła II w Zgorzelcu
22.10.2008 10:42 WZP.341-63/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec
21.10.2008 17:20 WZP.341-68/08 Ogłoszenie o udzialeniu zamówienia "Opracowanie dokumentacji projektowej Hali Widowiskowo-Sportowej w Zgorzelcu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę."
21.10.2008 16:17 WZP.341-70/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa fotoradaru dla Straży Miejskiej w Zgorzelcu
20.10.2008 15:14 WZP.341-72/08 Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu oraz MPZP dzielnicy Ujazd Południe w rejonie ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu
17.10.2008 13:18 WZP.341-74/08 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi i chodnika ul. Poluszyńskiego - I etap budowa sieci kanalizacji deszczowej
15.10.2008 08:49 WZP.341-75/08 Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja, przebudowa Amfiteatru Miejskiego w Zgorzelcu - dokumentacja projektowa."

poprzednia 1 2 3 4 następna