Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2009 10:52 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Modernizacja nawierzchni ul. Prusa, modernizacja oświetlenia"
24.11.2009 10:25 WZP.341-54/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu-Usługi w zakresie cięć sanitarnych oraz wycinki i nasadzenia drzew na terenie miasta Zgorzelec w 2009r.
17.11.2009 08:16 WZP.341-44/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa mieszkań socjalnych"
16.11.2009 13:40 WZP.341-49/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Modernizacja nawierzchni u. Tuwima 14-28, 33-63 - etap I"
16.11.2009 12:22 WZP.341-54/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Usługi w zakresie cięć sanitarnych oraz wycinki i nasadzenia drzew na terenie miasta Zgorzelec w 2009r.
16.11.2009 11:28 WZP.341-56/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu
10.11.2009 15:33 WZP.341-53/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu"
27.10.2009 16:27 WZP.341-52/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa ławek, parkingów rowerowych oraz koszy ulicznych
26.10.2009 13:13 WZP.341-53/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu"
26.10.2009 10:14 WZP.341-55/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i modernizacja placów i dojść przy Gimnazjum Nr 1 - etap I - modernizacja nawierzchni parkingu
23.10.2009 09:51 WZP.341-51/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap I"
20.10.2009 13:59 WZP.341-44/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa mieszkań socjalnych"
19.10.2009 12:03 WZP.341-54/09 Ogłoszenie o zamówieniu- Usługi w zakresie cięć sanitarnych oraz wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Zgorzelec w 2009r.
14.10.2009 12:09 WZP.341-51/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap I"
13.10.2009 16:27 WZP.341-52/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa ławek, parkingów rowerowych oraz koszy ulicznych
05.10.2009 11:18 WZP.341-53/09 Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu"
05.10.2009 08:58 WZP.341-44/09 Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ "Budowa mieszkań socjalnych"
02.10.2009 10:20 WZP.341-44/09 Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ "Budowa mieszkań socjalnych"
30.09.2009 12:52 WZP.341-44/09 Modyfikacja nr 2 treści SIWZ "Budowa mieszkań socjalnych"
29.09.2009 10:33 WZP.341-47/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja nawierzchni ul.Prusa, modernizacja oświetlenia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna