Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2009 11:34 WZP.341-44/08 Modyfikacja nr 1 treści "Budowa mieszkań socjalnych"
24.09.2009 09:03 WZP.341-47/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Modernizacja nawierzchni ul. Prusa, modernizacja oświetlenia
21.09.2009 14:25 WZP.341-39/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Remont Urzędu Miasta Zgorzelec - Adaptacja pomieszczeń po Urzędzie Skarbowym - etap I"
18.09.2009 13:16 WZP.341-52/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ławek, parkingów rowerowych oraz koszy ulicznych
18.09.2009 12:57 WZP.341-49/09 Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja nawierzchni ul. Tuwima 14-28, 33-63 - etap 1"
17.09.2009 14:24 WZP.341-51/09 Ogłoszenie o zamówieniu "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap 1"
16.09.2009 14:10 WZP.341-44/09 Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa mieszkań socjalnych"
14.09.2009 08:17 WZP.341-41/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Oświetlenie placu przy Gimnazjum nr 2"
11.09.2009 13:13 WZP.341-45/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Modernizacja nawierzchni chodnika przy posesji ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 1-5 w Zgorzelcu
09.09.2009 12:40 WZP.341-41/09 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty "Oświetlenie placu przy Gimnazjum nr 2"
04.09.2009 08:32 WZP.341-43/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Poniatowskiego od Barbary do ul. Traugutta. Modernizacja chodników ul. Poniatowskiego.
02.09.2009 13:16 WZP.341-39/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont Urzędu Miasta Zgorzelec - Adaptacja pomieszczeń po Urzędzie Skarbowym - etap I"
02.09.2009 12:08 WZP.341-45/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty - Modernizacja nawierzchni chodnika przy posesji ul. Bohaterów II Armii Wojska polskiego 1-5 w Zgorzelcu
01.09.2009 09:47 WZP.431-48/09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap I"
31.08.2009 12:26 WZP.341-42/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa pojemników do segregacji odpadów
28.08.2009 11:18 WZP.341-20/09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu"
28.08.2009 08:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Zgorzelcu"
28.08.2009 08:04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Remont Szkoły Podstawowej nr 2 - Remont Sali gimnastycznej"
26.08.2009 11:09 WZP.341-41/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Oświetlenie placu przy Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu"
25.08.2009 09:05 WZP.341-38/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie miasta Zgorzelec w wybranych lokalizacjach przez okres 12 miesięcy"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna