Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.08.2009 14:33 WZP.341-31/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 5
20.08.2009 12:46 WZP.341-43/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Poniatowskiego od Barbary do ul. Traugutta. Modernizacja chodników ul. Poniatowskiego
20.08.2009 08:58 WZP.341-37/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Modrzewiowa
14.08.2009 12:58 WZP.341-32/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Modernizacja nawierzchni chodników ul. Tuwima
14.08.2009 10:11 WZP.341-20/09 Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu"
13.08.2009 13:45 WZP.341-42/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pojemników do segregacji odpadów
13.08.2009 11:21 WZP.341-50/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ławek, parkingów rowerowych oraz koszy ulicznych
12.08.2009 15:06 WZP.341-31/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 5
12.08.2009 10:25 WZP.341-48/09 Ogłoszenie o zamówieniu "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap 1"
07.08.2009 13:40 WZP.341-37/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Modrzewiowa
07.08.2009 09:48 WZP.341-45/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja nawierzchni chodnika przy posesji ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 1-5 w Zgorzelcu
07.08.2009 09:41 WZP.341-47/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja nawierzchni ul. Prusa, modernizacja oświetlenia
06.08.2009 14:53 WZP.341-38/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do internetu na terenie miasta Zgorzelec w wybranych lokalizacjach przez okres 12 miesięcy
05.08.2009 10:08 WZP.341-43/09 Modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Poniatowskiego od Barbary do ul. Traugutta. Modernizacja chodników ul. Poniatowskiego.
03.08.2009 14:22 WZP.341-40/09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa ławek, parkingów rowerowych, koszy ulicznych
03.08.2009 10:43 WZP.341-32/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja nawierzchni chodników ul. Tuwima
03.08.2009 08:17 WZP.341-34/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Remont Szkoły Podstawowej Nr 5 - remont sanitariatów na I-II piętrze
28.07.2009 13:21 WZP.341-25/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Monitoring Stadionu Miejskiego w Zgorzelcu-budowa systemu dozoru audio-wizyjnego obiektów położonych na terenie MOSiR Zgorzelec
24.07.2009 13:04 WZP.341-43/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Poniatowskiego od Barbary do ul. Traugutta. Modernizacja chodników ul. Poniatowskiego
24.07.2009 12:10 WZP.341-42/09 Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa pojemników do segregacji odpadów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna