Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2009 11:14 WZP.341-33/09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Modernizacja nawierzchni ul. Prusa, modernizacja oświetlenia
24.07.2009 10:46 WZP.341-40/09 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa ławek, parkingów rowerowych, koszy ulicznych
21.07.2009 13:13 WZP.341-35/09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont Szkoły Podstawowej Nr 3 - izolacja fundamentów budynku - odkopanie ścian fundamentowych, osuszenie, uszczelnienie i ocieplenie
21.07.2009 09:39 WZP.341-42/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pojemników do segregacji odpadów
20.07.2009 14:21 WZP. 341-41/09 Ogłoszenie o zamówieniu " Oświetlenie placu przy Gimnazjum nr 2 "
20.07.2009 08:57 WZP.341- 40/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ławek, parkingów rowerowych, koszy ulicznych
17.07.2009 13:30 WZP.341-39/09 Ogłoszenie o zamówieniu "Remont Urzędu Miasta Zgorzelec - Adaptacja pomieszczeń po Urzędzie Skarbowym - etap I"
17.07.2009 12:42 WZP.341-34/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Remont Szkoły Podstawowej Nr 5 - remont sanitariatów na I-II piętrze
17.07.2009 11:22 WZP.341-38/09 Ogłoszenie o zamówieniu "Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie miasta Zgorzelec w wybranych lokalizacjach przez okres 12 miesięcy"
13.07.2009 13:35 WZP.341-33/09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Modernizacja nawierzchni ul. Prusa, modernizacja oświetlenia
10.07.2009 11:31 WZP.341-37/09 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Modrzewiowa
08.07.2009 09:40 WZP.341-31/09 Wyjaśnienia nr 4 treści SIWZ "Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 5"
07.07.2009 11:42 WZP.341-31/09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 5"
07.07.2009 11:39 WZP.341-31/09 Modyfikacja nr 2 treści SIWZ "Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 5"
07.07.2009 11:35 WZP.341-31/09 Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ "Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 5"
07.07.2009 11:30 WZP.341-31/09 Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ "Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 5"
06.07.2009 08:48 WZP.341-30/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Kamieniarskiej i ul. Kilińskiego"
03.07.2009 12:17 WZP.341-31/09 Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ „ Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 5 ”
03.07.2009 12:11 WZP.341-31/09 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ „ Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 5 ”
30.06.2009 09:13 WZP.341-29/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna