Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2010 11:58 WZP.341-55/10 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
08.11.2010 15:00 WZP.341-55/10 Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
08.11.2010 13:41 WZP.341-56/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja chodnika ul. Powstańców Śląskich (od strony PKN ORLEN) - etap I
08.11.2010 13:25 WZP.341-55/10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
08.11.2010 13:16 WZP.341-55/10 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
05.11.2010 11:36 WZP. 341-55/10 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
05.11.2010 11:28 WZP.341-55/10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 358602-2010 - Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
02.11.2010 16:40 WZP.341-64/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbudowa drogi wewnętrznej łączącej Bulwar Grecki z ul. Cienistą w Zgorzelcu
02.11.2010 15:11 WZP.341-53/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2
02.11.2010 13:18 WZP.341-58/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja nawierzchni ul. Karłowicza
29.10.2010 11:34 WZP.341-55/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
29.10.2010 10:50 WZP.341-62/10 Wyjaśnienie II treści SIWZ - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5
28.10.2010 15:26 WZP.341-45/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Modernizacja i wyposażenie Miejskiego Domu Kultury - etap II, remont pomieszczeń oraz wymiana stolarki okiennej"
27.10.2010 13:39 WZP.341-51/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2
27.10.2010 11:53 WZP.341-59/10 Zmiana nr 5 treści SIWZ "Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu"
27.10.2010 11:41 WZP.341-59/10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu"
27.10.2010 11:33 WZP.341-59/10 Zmiana terminu składania ofert "Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu"
26.10.2010 17:15 WZP.341-59/10 Wyjaśnienie nr 4 oraz Zmiana nr 4 treści SIWZ "Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu"
25.10.2010 15:06 WZP.341-47/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego, e-cmentarz"
25.10.2010 13:46 WZP.341-59/10 Wyjaśnienei nr 3 oraz Zmiana nr 3 treści SIWZ "Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna