Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2010 08:32 WZP.341-54/10 Zmiana nr 2 treści SIWZ "Rewitalizacja Śródmieścia"
21.10.2010 15:04 WZP.341-59/10 Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ "Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu"
21.10.2010 13:53 WZP.341-59/10 Zmiana nr 2 treści SIWZ "Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu
21.10.2010 13:06 WZP.341-61/10 Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego ul. Prusa i ul. Żeromskiego oraz ul. Struga - zaułek
21.10.2010 12:58 WZP.341-50/10 Zawiadowmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont Szkoły Podstawowej Nr 5 - remont sali gimnastycznej
20.10.2010 15:18 WZP.341-54/10 Wyjaśnienie nr 2 oraz Zmiana nr 1 treści SIWZ "Rewitalizacja Śródmieścia"
19.10.2010 16:44 WZP.341-59/10 Zmiana nr 1 treści SIWZ "Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu"
18.10.2010 15:03 WZP.341-62/10 Wyjaśnienie treści SIWZ - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5
18.10.2010 08:51 WZP.341-59/10 Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ "Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu"
15.10.2010 13:16 WZP.341-48/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 - etap I termomodernizacja budynku szkoły
15.10.2010 11:41 WZP.341-54/10 Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ "Rewitalizacja Śródmieścia"
15.10.2010 10:10 WZP.341-62/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5
15.10.2010 08:40 WZP.341-61/10 Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa oświetlenia drogowego ul. Prusa i ul. Żeromskiego oraz ul. Struga - zaułek
12.10.2010 13:48 WZP.341-60/10 Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3"
11.10.2010 13:34 WZP.341-59/10 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu"
11.10.2010 09:30 WZP.341-56/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja chodnika ul. Powstańców Śląskich (od strony PKN ORLEN) - etap I
08.10.2010 11:26 WZP.341-58/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja nawierzchni ul. Karłowicza
07.10.2010 11:49 WZP.341-54/10 Ogłoszenie o zamówieniu "Rewitalizacja Śródmieścia"
07.10.2010 08:09 WPRI.I.341-33/10 Zaproszenie do złożenia propzycji cenowej "Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 - inspektor nadzoru"
05.10.2010 13:21 WZP.341-37/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja chodników, parkingów oraz nawiwerzchni drogi ul. Wyspiańskiego - etap I modernizacja nawierzchni chodników i parkingów w obrębie budynków 47-61 i 63-75

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna