Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2010 14:40 WZP.341-50/10 Zmiana treści SIWZ - Remont Szkoły Podstawowej Nr 5 - remont sali gimnastycznej
01.10.2010 12:05 WZP.341-53/10 Wyjaśnienie treści SIWZ - Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2
01.10.2010 07:44 WZP.341-44/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego ul. Prusa i ul. Żeromskiego oraz ul. Struga -zaułek
28.09.2010 10:30 WZP.341-53/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2
27.09.2010 15:23 WPRI.222-52/09, 10 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania "Modernizacja chodników, parkingów oraz nawierzchni drogi ul. Wyspiańskiego” etap I modernizacja chodników i parkingów ul. Wyspiańskiego przy numerach 47 – 61 i 63 – 75 "
27.09.2010 13:15 WZP.341-52/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5
27.09.2010 10:24 WZP.341-47/10 Ogłoszenie o zamówieniu "Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego, e-cmentarz"
24.09.2010 13:35 WZP.341-35/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3"
22.09.2010 15:01 WZP.341-40/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ul. Langiewicza i ul. Traugutta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zmiany MPZP Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu w rejonie ul. Langiewicza i ul. Traugutta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
22.09.2010 14:01 WZP.341-51/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2
20.09.2010 10:08 WZP.341-50/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont Szkoły Podstawowej Nr 5 - remont sali gimnastycznej
15.09.2010 14:53 WZP.341-41/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie Miasta Zgorzelec w 2010 roku"
15.09.2010 13:01 WZP.341-12/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zagospodarowanie terenów przy ul. Parkowej dla potrzeb sportu i rekreacji"
14.09.2010 12:16 WZP.341-45/10 Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja i wyposażenie Miejskiego Domu Kultury – etap II, remont pomieszczeń oraz wymiana stolarki okiennej"
14.09.2010 10:12 WZP.341-37/10 Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja chodników, parkingów oraz nawierzchni drogi ul. Wyspiańskiego – etap I modernizacja nawierzchni chodników i parking ów w obrebie budynków 47-61 i 63-75."
10.09.2010 14:07 WZP.341-21/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Moje boisko – ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2"
09.09.2010 13:09 WZP.341-39/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Moje boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2"
07.09.2010 11:15 WZP.341-22/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja ul. Langiewicza
06.09.2010 14:33 WZP.341-44/10 Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa oświetlenia drogowego ul. Prusa i ul. Żeromskiego oraz ul. Struga -zaułek
03.09.2010 09:09 WZP.341-43/10 Ogłoszenie o zamówieniu-Modernizacja nawierzchni ul. Karłowicza

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna