Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2010 15:06 WZP.341-35/10 Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3"
02.09.2010 15:04 WZP-341-35/10 Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3"
02.09.2010 14:46 WZP.341-23/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
01.09.2010 09:25 WZP.341-38/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Modernizacja drogi ul. Pogodna - etap I, budowa kanalizacji deszczowej"
31.08.2010 13:21 WZP.341-35/10 Wyjaśnienie r 1 treści SIWZ "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3"
26.08.2010 10:52 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru "Modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiego Domu Kultury "
26.08.2010 09:07 WZP.341-40/10 Ogłoszenie o zamówieniu "Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast Zgorzelec w rejonie ul. Langiewicza i ul. Traugutta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu w rejonie ul. Langiewicza i ul. Traugutta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
25.08.2010 11:32 WZP.341-42/10 Ogłoszenie o zamówieniu "Remont Szkoły Podstawowej nr 5 - remont sali gimnastycznej"
24.08.2010 16:34 WZP.341-35/10 Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3"
24.08.2010 10:37 WZP.341-41/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie miasta Zgorzelec w 2010r.
23.08.2010 08:40 WZP.341-34/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Modernizacja i wyposażenie Miejskiego Domu Kultury"
16.08.2010 15:51 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: "Modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu"
13.08.2010 13:41 WZP.341-12/10 Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ "Zagospodarowanie terenów przy ul. Parkowej dla potrzeb sportu i rekreacji"
13.08.2010 13:39 WZP.341-12/10 Wyjaśnienie nr 4 treści SIWZ "Zagospodarowanie terenów przy ul. Parkowej dla potrzeb sportu i rekreacji"
13.08.2010 13:37 WZP.341-12/10 Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ "Zagospodarowanie terenów przy ul. Parkowej dla potrzeb sportu i rekreacji"
13.08.2010 10:14 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej "Modernizacja drogi ul. Pogodnej - etap I, budowa kanalizacji deszczowej - inspektor nadzoru"
09.08.2010 11:47 WZP.341-22/10 Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja ul. Langiewicza
09.08.2010 10:05 WZP.341-12/10 Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ "Zagospodarowanie terenów przy ul. Parkowej dla potrzeb sportu i rekreacji"
09.08.2010 09:59 WZP.341-12/10 Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ "Zagospodarowanie terenów przy ul. Parkowej dla potrzeb sportu i rekreacji"
04.08.2010 10:46 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania pn.:"Modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiego Domu Kultury"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna