Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2010 09:29 WZP.341-31/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Przebudowa ul. Lubańskiej i ul. Zamiejsko-Lubańskiej w Zgorzelcu"
03.08.2010 11:07 WZP.341-39/10 Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ "Moje boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2"
02.08.2010 14:10 WZP.341-12/10 Ogłoszenie o zamówieniu " Zagospodarowanie terenów przy ul. Parkowej dla potrzeb sportu i rekreacji"
02.08.2010 10:32 WZP.341-38/10 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ "Modernizacja drogi ul. Pogodna - etap I, budowa kanalizacji deszczowej"
29.07.2010 15:35 wzp.341-28/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. Rewitalizacja Śródmieścia"
29.07.2010 13:29 WZP. 341-30/10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja nawierzchni chodnika i parkingu przy ul. Słowackiego za Kościołem i na ul. Grunwaldzkiej
26.07.2010 13:38 WZP.341-39/10 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ "Moje boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2"
26.07.2010 11:46 WZP.341-23/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
23.07.2010 11:38 WZP.341-33/10 Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego ul. Prusa i ul. Żeromskiego oraz ul. Struga - zaułek
23.07.2010 11:07 WZP.341-38/10 Ogłoszenie o zamowieniu "Modernizacja drogi ul. Pogodna - etap I, budowa kanalizacji deszczowej"
23.07.2010 10:31 WZP.341-30/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja nawierzchni chodnika i parkingu przy ul. Słowackiego za Kościołem i na ul. Grunwaldzkiej
22.07.2010 14:39 WZP.341-39/10 Ogłoszenie o zamowieniu "Moje Boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2"
22.07.2010 09:34 WZP.341-19/10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Modernizacja nawierzchni ul. Karłowicza"
22.07.2010 09:31 WZP.341-19/10 Modyfikacja treści SIWZ "Modernizacja nawierzchni ul. Karłowicza"
21.07.2010 09:16 WZP.341-33/10 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego łącznika ul. Prusa i ul. Żeromskiego oraz ul. Struga -zaułek
19.07.2010 10:02 WZP.341-25/10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Modernizacja ulicy Kopernika, modernizacja oświetlenia. Etap I - modernizacja oświetlenia"
16.07.2010 12:34 WZP.341-34/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiego Domu Kultury
16.07.2010 11:55 WZP.341-33/10 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Prusa i ul. Żeromskiego oraz ul. Struga - zaułek
16.07.2010 09:23 WPRI.I.341-18/10 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania pn: Zagospodarowanie terenów przy ul. Parkowej dla potrzeb sportu i rekreacji
13.07.2010 10:48 WZP.341-30/10 Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Modernizacja nawierzchni chodnika i parkingu przy ul. Słowackiego za Kościołem i na ul. Grunwaldzkiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna