Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2020 12:00 WZP.271.1.9.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie cmentarza komunalnego - etap V - Nr postępowania WZP.271.1.9.2020
12.03.2020 12:58 WZP.271.1.11.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Skład, druk i dostawa Biuletynu Miasta Zgorzelec” - WZP.271.1.11.2020
11.03.2020 15:20 WZP.271.1.6.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec” - WZP.271.1.6.2020
06.03.2020 11:13 WZP.271.1.3.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu - dokumentacja projektowa” - WZP.271.1.3.2020
05.03.2020 15:03 WZP.271.1.8.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Parku Błachańca i Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu” - WZP.271.1.8.2020
28.02.2020 10:26 WZP.271.1.33.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - „Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacje wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec” - WZP.271.1.33.2019
14.02.2020 10:16 WZP.271.1.32.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - „Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Kamieniarskiej, Brzozowej, Modrzewiowej, Kilińskiego, Pięknej, Górnej, Wąskiej, Krasińskiego, Żeromskiego, Struga, Łanowej, Ogrodowej i Przechodniej w Zgorzelcu – etap I” - WZP.271.1.32.2019
23.01.2020 15:39 WZP.271.1.1.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - „Pomyśl Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość – Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu – II etap” -WZP.271.1.1.2020