Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2011 12:10 WZP.271.42.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont muru oporowego przy ul. Daszyńskiego
19.09.2011 11:12 WZP.271.40.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rubinowa
19.09.2011 10:23 WZP.271.33.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego - e- podróżnik (punkty akwizycji obrazu)
08.09.2011 09:57 WZP.271.38.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w mieście Zgorzelec
05.09.2011 14:36 WZP.271.34.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku po Urzędzie Pracy przy ul. Mickiewicza na Dom Seniora
29.08.2011 11:38 WZP.271.37.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3
23.08.2011 13:21 WZP.271.35.2011 ogłoszenie o zamówieniu - dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, programów komputerowych oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego" dla szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zgorzelec
18.08.2011 14:46 WZP.271.36.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego - III etap
11.08.2011 14:42 WPRI.R.341-10/10 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: "Remont muru oporowego przy ul. Daszyńskiego 31
08.08.2011 11:43 WZP.271.25.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja sygnalizacji świetlnej w Zgorzelcu - skrzyżowanie ulic Domańskiego, Warszawskiej i Dąbrowskiego oraz wjazd w ulicę Konarskiego w Zgorzelcu
02.08.2011 19:46 WZP.271.30.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej
29.07.2011 14:30 WZP.271.29.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3
29.07.2011 14:01 WZP.271.28.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego - III etap
28.07.2011 14:27 WPRI.I.341-10/10-11 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania pn: Modernizacja nawierzchni ul. Karłowicza
28.07.2011 14:21 WPRI.I 341-47/10-11 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania pn: Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rubinowa.
28.07.2011 13:41 WZP.271.27.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w mieście Zgorzelec
27.07.2011 16:07 WZP.271.26.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku po Urzędzie Pracy przy ul. Mickiewicza w Zgorzelcu
25.07.2011 08:57 WZP.271.17.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiego Domu Kultury - zakup i dostawa fortepianu
22.07.2011 10:41 WZP.271.22.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja spektakli teatrów ulicznych, w ramach projektu: Przystanek na szlaku Jakuby - 2011 w dniach 27-28.08.2011 r.
22.07.2011 09:21 WZP.271.18.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zgorzelec

poprzednia 1 2 3 4 następna