Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2011 16:31 WZP.271.24.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - etap II termomodernizacja dachu budynku głównego
13.07.2011 15:58 WZP.271.23.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenie w ramach realizacji projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zgorzelec
16.06.2011 12:00 WZP.271.21.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów.
16.06.2011 09:33 WZP.271.19.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego - e - dzienniczek
02.06.2011 14:00 WZP.271.20.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Zgorzelcu
23.05.2011 15:03 Zaproszenie do złożenia prpopzycji cenowej "Budowa nowej drogi na Przedmieściu Nyskim - nadzór archeologiczny"
12.05.2011 09:52 WZP.271.16.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbudowa (remont) mostu na rzece Czerwona Woda w ciagu drogi gminnej nr 109271D ul. Francuskiej w Zgorzelcu
11.05.2011 09:28 WZP.271.15.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Montaż dźwigu osobowego w Gimnazjum Nr 2 - likwidacja barier architektonicznych
09.05.2011 11:29 WZP.271.11.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pod nazwą "Budowa drogi na Przedmieściu Nyskim"
05.05.2011 14:57 WZP.271.13.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi na Przedmieściu Nyskim
22.04.2011 09:29 WZP.271.12.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego - zakup sprzętu (komputery wraz z oprogramowaniem, osprzęt)
29.03.2011 11:50 WZP.271.2.2011 Modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiego Domu Kultury - zakup i dostawa fortepianu
24.03.2011 14:49 WZP.271.3.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego - infokioski
23.03.2011 15:06 WZP.271.10.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont mostu przy ul. Francuskiej
22.03.2011 16:29 WZP.271.4.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiego Domu Kultury - zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego
22.03.2011 12:48 WZP.271.8.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Likwidacja linii napowietrznej ul. Wróblewskiego
21.03.2011 08:57 WZP.271.5.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiego Domu Kultury - zakup i dostawa oświetlenia estardowego
18.03.2011 09:26 WZP.271.9.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa parkingu przy ul. Krupińskiego
07.03.2011 11:09 WZP.271.6.2011 Ogłoszenie o zamówieniu-Modernizacja dachu Przedszkola Niepublicznego nr 2
28.02.2011 08:31 WZP.271.7.2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Centrum sportów ekstremalnych

poprzednia 1 2 3 4 następna