Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2013 13:32 WZP.271.69.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi urbanistyczne dla Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2013 roku
25.01.2013 10:35 WZP.271.70.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie Zgorzelca w 2013r.
11.01.2013 08:15 WZP.271.68.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w latach 2013-2014
08.01.2013 16:35 WZP.271.67.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od 16 lutego 2013 roku do 15 lutego 2016 roku
04.01.2013 09:59 WZP.271.66.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów dla grupy skonsolidowanej
12.12.2012 14:52 WZP.271.65.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Zgorzelec
29.11.2012 13:47 WZP.271.64.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie bieżące miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zgorzelec w latach 2013-2015
15.11.2012 11:16 WZP.271.63.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Badania stomatologiczne uczniów klas I
14.11.2012 10:11 WE.271.18.2012 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego
08.11.2012 14:31 WZP.271.59.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane z zakresu inżynierii miejskiej polegające na wymianie znaków drogowych pionowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Zgorzelec
08.11.2012 14:24 WZP.271.61.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogamowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec
06.11.2012 08:19 WZP.271.60.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pielęgniarskie
26.10.2012 10:55 WZP.271.58.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Morcinka - etap I odwodnienie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
18.10.2012 12:34 WZP.271.55.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w mieście Zgorzelec"
18.10.2012 11:11 WZP.271.52.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Strefy rekreacji w Parku Błachańca w Zgorzelcu - zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego
18.10.2012 10:45 WZP.271.56.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie terenu w obrębie ul. Daszyńskiego Arkadia z przeznaczeniem na urządzenie placu miejskiego wraz z modernizacją ciągu pieszo-jezdnego
15.10.2012 13:30 WZP.271.57.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciw grypie
11.10.2012 14:16 WZP. 271.54.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Badania stomatologiczne uczniów klas I
05.10.2012 13:04 WZP.271.45.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Morcinka - etap I odwodnienie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
04.10.2012 15:44 WZP.271.53.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciw grypie

1 2 3 4 następna