Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2013 15:33 WZP.271.43.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu – II i III etap – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
25.06.2013 13:49 WZP.271.44.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w mieście Zgorzelec - rębak do gałęzi
20.06.2013 10:49 WZP.271.41.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont oświetlenia podwórka w obrębie ulic: Domańskiego, Staszica i Warszawskiej w Zgorzelcu
20.06.2013 10:45 WZP.271.38.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja nawierzchni ulicy Karłowicza – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
20.06.2013 10:18 WZP.271.34.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w mieście Zgorzelec – ciągnik rolniczy z przyczepą
20.06.2013 09:36 WZP.271.39.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja nawierzchni ulicy Karłowicza
18.06.2013 15:56 WZP.271.42.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu - II i III etap
17.06.2013 15:29 WZP.271.13.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec
13.06.2013 11:09 WZP.271.40.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbudowa jazu przy zalewie Czerwona Woda ul. Rzeczki Górne - kontynuacja robót
10.06.2013 08:28 WZP.271.32.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Szafirowej i Szmaragdowej - dokumentacja projektowa
23.05.2013 14:59 WZP.271.36.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego wraz z przewodami zasilającymi na ul. Armii Krajowej (od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Krańcową) w Zgorzelcu
23.05.2013 09:20 WZP.271.35.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja chodnika ul. Powstańców Śląskich
17.05.2013 09:14 WZP.271.31.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w rejonie Alei Ujazdowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
16.05.2013 12:11 WZP.271.30.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont ul. Poluszyńskiego w zakresie branży drogowej z uwzględnieniem aktualnego stanu sieci podziemnych - II etap
16.05.2013 11:23 WZP.271.27.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja chodników, parkingów oraz nawierzchni drogi ul. Wyspiańskiego - II etap
13.05.2013 12:35 WZP.271.26.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych w mieście Zgorzelec
09.05.2013 13:34 WZP.271.25.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu - dokończenie robót
26.04.2013 09:12 WZP.271.28.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Uzbrojenie terenu przy ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu – dokumentacja projektowa dróg
25.04.2013 14:57 WZP.271.29.2013 Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa parkingu przy szpitalu - dokumentacja projektowa
25.04.2013 13:46 WZP.271.14.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Publikacja ogłoszeń, komunikatów i tekstów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej

poprzednia 1 2 3 następna