Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2013 14:11 WZP.271.22.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Uzbrojenie terenu przy ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu - dokumentacja projektowa sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowej
11.04.2013 11:06 WZP.271.24.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie Alei Ujazdowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
11.04.2013 10:13 WZP. 271.17.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w mieście Zgorzelec - rębak do gałęzi oraz ciągnik rolniczy z przyczepą
08.04.2013 13:05 WZP.271.21.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja Śródmieścia - II etap
05.04.2013 09:23 WZP.271.18.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w miescie Zgorzelec - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
04.04.2013 14:53 WZP. 271.6.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu - Inspektor Nadzoru
04.04.2013 13:57 WZP.271.19.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu
04.04.2013 10:38 WZP.271.16.2013 Ogłoszenie o zamówieniu- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec
28.03.2013 10:38 WZP.271.20.2013 Ogłoszenie o zamówieniu- Odbudowa jazu przy zalewie Czerwona Woda ul. Rzeczki Górne - kontynuacja robót
25.03.2013 14:08 WZP.271.10.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywne projektowanie, druk i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych
19.02.2013 15:57 WZP.271.15.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu podwórka zlokalizowanego przy budynkach przy ul. Wolności 1-7 w Zgorzelcu
19.02.2013 14:16 WZP.271.7.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28 - dokumentacja projektowa
18.02.2013 10:40 WZP.271.9.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego Biuletynu Miasta Zgorzelec
18.02.2013 09:44 WZP.271.8.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa skweru (zieleńca) im.Ks. Jerzego Popiełuszki - Inspektor Nadzoru
15.02.2013 13:23 WZP.271.11.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa zabytkowego skweru (zieleńca) im. Ks. Jerzego Popiełuszki
14.02.2013 14:06 WZP. 271.2.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zakup wyposażenia niezbędnego do selektywnego zbierania odpadów w mieście Zgorzelec
04.02.2013 13:00 WZP. 271.1.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2013 roku
25.01.2013 13:34 WZP.271.4.2013 Ogloszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od 16 lutego 2013 roku do 15 lutego 2016 roku

poprzednia 1 2 3