Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2014 12:19 WZP.271.58.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa szafek ubraniowych do hali sportowo - widowiskowej w Zgorzelcu
08.07.2014 13:01 WZP.271.52.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont korpusu drogi – likwidacja osuwiska w ul. Szarych Szeregów w Zgorzelcu
07.07.2014 14:13 WZP.271.56.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego przy robotach związanych z odwodnieniem terenu podwórka przy ul. Wolności 1-7 w Zgorzelcu
07.07.2014 10:37 WZP. 271.57.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej - lewa strona
03.07.2014 08:07 WZP.271.49.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Modenizacja ul. Zielnej i ul. Chmielnej - etap I kanalizacja deszczowa ul. Zielnej
25.06.2014 12:28 WZP.271.48.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa wyposażenia sportowego do hali widowiskowo – sportowej w Zgorzelcu
25.06.2014 10:49 WZP. 271.50.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Domu Kultury w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu - etap II" - dokumentacja projektowa
20.06.2014 08:11 WZP.271.47.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów położonych w Dzielnicy Zgorzelec Wschód w Zgorzelcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.06.2014 09:51 WZP.271.45.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego przy robotach związanych z odwodnieniem terenu podwórka przy ul. Wolności 1-7 w Zgorzelcu
12.06.2014 08:07 WZP.271.41.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zgorzelcu – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
10.06.2014 10:00 WZP.271.46.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miasta Zgorzelec – dokumentacja projektowa
09.06.2014 15:02 WZP.271.44.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic wyników do hali widowiskowo – sportowej w Zgorzelcu
03.06.2014 10:02 WZP.271.43.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja Śródmieścia - III etap - dokumentacja projektowa
03.06.2014 08:18 WZP.271.42.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia ul. Spacerowa - dokumentacja projektowa
02.06.2014 14:31 WZP.271.40.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zgorzelcu
29.05.2014 14:34 WZP.271.38.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej
29.05.2014 08:37 WZP.271.39.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Szafirowej i ul. Szmaragdowej – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
20.05.2014 12:21 WZP.271.37.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja chodników, parkingów oraz nawierzchni drogi ul. Wyspiańskiego – III etap
19.05.2014 13:06 WZP.271.36.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie tymczasowego ronda, w ramach wdrażania tymczasowej organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Getta, Okrzei, Daszyńskiego, Staszica i Warszawskiej w Zgorzelcu
14.05.2014 10:07 WZP.271.33.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie oznakowania drogowego poziomego dróg gminnych na terenie miasta Zgorzelec

poprzednia 1 2 3 4 5 następna