Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2016 08:19 WGN Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta/Tuwima w Zgorzelcu.
08.02.2016 08:14 WGN Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2
03.12.2015 12:18 WS Ogloszenie o konkursie na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.
27.11.2015 12:44 WS Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2016.
27.11.2015 12:33 WS Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2016.
19.11.2015 08:35 WS Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016
19.11.2015 08:14 WS Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze w latach 2016-2018
02.11.2015 13:23 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
03.09.2015 14:40 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
10.07.2015 13:55 WGN Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
10.07.2015 13:52 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
10.07.2015 13:45 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Jędrzychowicach
10.07.2015 12:54 WGN Ogłoszenie III ustego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszklanego położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 6/2
15.06.2015 13:36 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu pod zabudowę garażową
02.06.2015 07:51 WGN Ogłoszenie I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
26.05.2015 14:11 WGN Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 1 roku gruntu przeznaczonego na ustawienie 14 pojemników na odzież uzywaną
07.05.2015 12:57 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
20.04.2015 14:00 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Daszyńskiego 83/1 w Zgorzelcu
30.03.2015 11:00 WGN Ogłoszenie o odwołaniu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Jędrzychowicach
24.03.2015 16:34 WGN Ogłoszenie II ustego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszklanego położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 6/2

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna