Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2022 17:01 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 83A
25.01.2022 12:41 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. W. Szymborskiej
09.02.2021 13:14 WI.7230.4.2021 Informacja o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.
10.10.2019 09:14 WOA Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Fiat Doblo o nr rej. DZG 88LG
07.10.2019 13:41 WOA Ogłoszenie o rozstrzygnięciu III przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Ford Mondeo o nr rejestracyjnym DZG 14166
07.10.2019 13:18 WOA Ogłoszenie o rozstrzygnięciu III przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Fiat Doblo o nr rej. DZG P808
03.09.2019 15:47 WOA Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. ogłoszenia o II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Zgorzelec tj. Fiat Doblo DZG P808
03.09.2019 15:36 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. ogłoszenia o II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Zgorzelec tj. Ford Mondeo DZG 14166
12.08.2019 10:12 WOA Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego Fiat Doblo o nr rej. DZG P808
12.08.2019 10:11 WOA Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego Fiat Doblo o nr rej. DZG 88LG
12.08.2019 10:08 WOA Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego Ford Mondeo o nr rej. DZG 14166
31.03.2016 08:59 WIŚM Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2016 r.
25.02.2016 12:01 WIŚM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2016 r.
18.01.2016 14:46 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2016.
18.01.2016 14:32 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.
18.12.2015 13:44 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r.
18.12.2015 13:25 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na na realizację usług opiekuńczych w latach 2016-2018.
24.09.2015 09:16 WS Ogłoszenie wyniku postępowania w ramach konkursu ofert na wybór realizatora zadania „Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca po 65 roku życia”
19.01.2015 11:49 WS Protokół dodatkowy z dnia 19 stycznia 2015 r. dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2015.
15.01.2015 15:34 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2015.

1 2 3 następna