Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2013 12:42 WS Ogłoszenie wyniku postepowania konkursowego
23.01.2013 12:23 WS Ogłoszenie wyniku postepowania konkursowego
18.12.2012 10:58 WS Wynik postępowania konkursowego usługi opiekuńcze 2013-2015
18.12.2012 10:43 WS Wynik postepowania konkursowego usługi opiekuńcze
28.09.2012 09:34 Zawiadomienie Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
07.05.2012 09:30 WS Ogloszenie komisji konkursowej w sprawie realizacji zadań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2012 r.
11.01.2012 09:38 WS Ogłoszenie Komisji Konkursowej
11.01.2012 09:01 WS Ogłoszenie Komisji Konkursowej
19.12.2011 11:58 WS. Wynik postepowania konkursowego na organizowanie i realizację usług opiekunczych w 2012 r.
30.08.2011 15:17 Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadań publicznych w zakresie działąlności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2011
15.04.2011 10:24 WE Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert na wypoczynek letni
03.03.2011 09:39 Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu w roku 2011
02.03.2011 14:40 Ogłoszenie Ogłoszenie wyniku postepowania konkursowego
16.12.2010 08:37 Ogłoszenie Ogłoszenie wyniku postepowania konkursowego
24.05.2010 12:35 Ogloszenie Wynik postępowania konkursowego na organizowanie i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
14.04.2010 11:35 WFR-341-01/10 Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadań publicznych w zakresie działąlności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2010
20.01.2010 09:33 Ogłoszenie Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
20.01.2010 09:16 Ogloszenie Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych
21.12.2009 12:59 Ogłoszenie Wynik postępowania konkursowego na organizowanie i realizację usług opiekuńczych
21.01.2009 12:39 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz informacji turystycznej w roku 2009

poprzednia 1 2 3 następna