Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2016 09:17 WGN Wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
10.03.2016 09:13 WGN Wynik III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod zabudowe garażową położonych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu
18.01.2016 14:46 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2016.
18.01.2016 14:32 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.
18.12.2015 13:44 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r.
18.12.2015 13:25 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na na realizację usług opiekuńczych w latach 2016-2018.
10.11.2015 15:30 WGN Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka Nr 8/2 przy ul. Wrocławskiej
20.10.2015 14:20 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Kopernika 16.
24.09.2015 09:16 WS Ogłoszenie wyniku postępowania w ramach konkursu ofert na wybór realizatora zadania „Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca po 65 roku życia”
25.08.2015 17:08 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
18.08.2015 10:03 WGN Informacja o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 6/2
07.07.2015 10:40 WGN Wynik I przetargu na dzierżawę gruntu przeznaczonego na ustawienie 14 pojemników na odzież używaną
16.06.2015 15:23 WGN Informacja o wyniku przetargu
26.05.2015 16:28 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 83/1 w Zgorzelcu
28.04.2015 14:15 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu niograniczonego na sprzedaż loklu mieszkanlego przy ul. Langiewicza 6/2 w Zgorzelcu wraz ze sprzedażą na własnosć ułamkowej części gruntu
28.04.2015 14:06 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
28.04.2015 14:06 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
15.04.2015 14:12 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu pod zabudowę garażową
14.04.2015 11:08 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
28.01.2015 13:05 WGN informacja o wyniku IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna