Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2016 14:23 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 2/7A
05.07.2016 16:14 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
30.06.2016 08:40 WGN informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości połozonej przy ul.Tuwima/Traugutta w Zgorzelcu
30.06.2016 08:32 WGN Informscja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej
04.05.2016 10:35 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowane przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
14.04.2016 09:10 WGN Wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Tuwima/Traugutta w Zgorzelcu.
31.03.2016 08:59 WIŚM Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2016 r.
10.03.2016 09:17 WGN Wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
10.03.2016 09:13 WGN Wynik III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod zabudowe garażową położonych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu
18.01.2016 14:46 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2016.
18.01.2016 14:32 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.
18.12.2015 13:44 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r.
18.12.2015 13:25 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na na realizację usług opiekuńczych w latach 2016-2018.
10.11.2015 15:30 WGN Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka Nr 8/2 przy ul. Wrocławskiej
20.10.2015 14:20 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Kopernika 16.
24.09.2015 09:16 WS Ogłoszenie wyniku postępowania w ramach konkursu ofert na wybór realizatora zadania „Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca po 65 roku życia”
25.08.2015 17:08 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
18.08.2015 10:03 WGN Informacja o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 6/2
07.07.2015 10:40 WGN Wynik I przetargu na dzierżawę gruntu przeznaczonego na ustawienie 14 pojemników na odzież używaną
16.06.2015 15:23 WGN Informacja o wyniku przetargu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna