Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.01.2015 13:08 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Langiewicza 6/2
19.01.2015 11:49 WS Protokół dodatkowy z dnia 19 stycznia 2015 r. dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2015.
15.01.2015 15:34 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2015.
15.01.2015 11:45 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2015.
19.12.2014 08:12 WS Ogłoszenie wyniku z postępowania w ramach otwartego konkursu ofert na organizowanie i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r.
03.12.2014 09:37 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 83/1.
26.11.2014 15:10 WGN Informacja o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
26.11.2014 14:44 WGN Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu pod zabudowę garażową
25.11.2014 12:59 WGN Informacja o wyniku III przeatrgu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Ogrodowej 4/2.
04.11.2014 15:22 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetrgu nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Podwale w Zgorzelcu
14.10.2014 12:34 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
08.10.2014 14:57 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Ogrodowej 4/2
07.10.2014 15:12 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej położonej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
22.09.2014 08:56 WS Ogloszenie wyniku konkursu ofert na wybór realizatora zadania „Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca po 65 roku życia”
16.09.2014 14:40 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu.
02.09.2014 11:50 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu
22.08.2014 10:04 WFR Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2014 roku
21.08.2014 08:22 WGN Wynik I przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ustawienie pojemników na odzież używaną
12.08.2014 15:02 WGN Wynik II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 50/1
29.07.2014 12:49 WGN Wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna