Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2015 16:28 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 83/1 w Zgorzelcu
28.04.2015 14:15 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu niograniczonego na sprzedaż loklu mieszkanlego przy ul. Langiewicza 6/2 w Zgorzelcu wraz ze sprzedażą na własnosć ułamkowej części gruntu
28.04.2015 14:06 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
28.04.2015 14:06 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
15.04.2015 14:12 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu pod zabudowę garażową
14.04.2015 11:08 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamiejsko-Lubańskiej 2 w Zgorzelcu
28.01.2015 13:05 WGN informacja o wyniku IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
20.01.2015 13:08 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Langiewicza 6/2
19.01.2015 11:49 WS Protokół dodatkowy z dnia 19 stycznia 2015 r. dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2015.
15.01.2015 15:34 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2015.
15.01.2015 11:45 WS Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2015.
19.12.2014 08:12 WS Ogłoszenie wyniku z postępowania w ramach otwartego konkursu ofert na organizowanie i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r.
03.12.2014 09:37 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 83/1.
26.11.2014 15:10 WGN Informacja o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
26.11.2014 14:44 WGN Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu pod zabudowę garażową
25.11.2014 12:59 WGN Informacja o wyniku III przeatrgu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Ogrodowej 4/2.
04.11.2014 15:22 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetrgu nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Podwale w Zgorzelcu
14.10.2014 12:34 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
08.10.2014 14:57 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Ogrodowej 4/2
07.10.2014 15:12 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej położonej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna