Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2014 08:56 WS Ogloszenie wyniku konkursu ofert na wybór realizatora zadania „Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca po 65 roku życia”
16.09.2014 14:40 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu.
02.09.2014 11:50 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu
22.08.2014 10:04 WFR Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2014 roku
21.08.2014 08:22 WGN Wynik I przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ustawienie pojemników na odzież używaną
12.08.2014 15:02 WGN Wynik II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 50/1
29.07.2014 12:49 WGN Wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kopernika 16 w Zgorzelcu
11.06.2014 11:42 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu na Osiedlu Słonecznym
30.05.2014 13:24 WGN Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec
09.05.2014 11:29 WGN Wynik III ustnego przeatgu nieograniczonego na sprzedaż lokalu przy ul. Staszica 5/4.
30.04.2014 08:50 WGN Wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 4/2
18.04.2014 07:39 WGN Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 50/1 w Zgorzelcu
08.04.2014 16:13 WGN Wynik II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. E. Plater 4/5
04.03.2014 16:31 WGN Wynik II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 5/4.
25.02.2014 14:33 WGN Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Langiewicza 6/1 w Zgorzelcu
15.01.2014 12:36 WS Wynik postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2014 r.
15.01.2014 11:46 WS Wynik postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii w roku 2014
23.12.2013 09:19 WS Wynik postępowania konkursowego na organizowanie i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w 2014 r.
17.12.2013 12:19 WGN Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 5/4 w Zgorzelcu
11.12.2013 12:08 WGN Wynik I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna