Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2015 16:21 WZP.271.22.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja schodów ul. Modrzewiowej i ul. Kościuszki - dokumentacja projektowa
22.05.2015 13:23 WZP.271.24.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodnika przy ul. Krańcowej w Zgorzelcu
11.05.2015 09:15 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Usługi w zakresie sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych) i budynków mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2015 r.”
08.05.2015 10:36 WZP.271.19.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana lamp oświetlenia drogowego na ul. Sybiraków, ul. Wieniawskiego, ul. Broniewskiego oraz ul. Wyspiańskiego w Zgorzelcu.
07.05.2015 14:37 WZP.271.21.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Wynajem autokaru na przewóz grupy seniorów do partnerskiego miasta Avion we Francji.
04.05.2015 11:46 WZP.271.18.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - II etap - dokumentacja projektowa
04.05.2015 09:55 WZP.271.20.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi ul. Pogodna
20.04.2015 14:46 WZP.271.17.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie oznakowania drogowego poziomego dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Zgorzelec.
20.04.2015 14:23 WZP.271.16.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Zarządzanie i eksploatacja Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) na dz. Nr 49/4 Obr. Jędrzychowice
02.04.2015 14:35 WZP.271.15.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodnika przy ul. Warszawskiej w Zgorzelcu
27.03.2015 09:12 WZP.271.12.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana lamp oświetlenia drogowego wraz z kablami zasilającymi na ul. Poniatowskiego w Zgorzelcu.
26.03.2015 11:32 WZP.271.14.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja podwórek w obszarze śródmieścia w obrębie ulic : Okrzei, Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza - II etap dokumentacja projektowa.
20.03.2015 10:32 WZP.271.10.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodnika przy ul. Dzikiej w Zgorzelcu
20.03.2015 08:34 WZP.271.9.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi ul. Pogodna
19.03.2015 14:15 WZP.271.13.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodnika przy ul. Krupińskiego w Zgorzelcu.
12.03.2015 13:41 WZP.271.7.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nowych punktów poboru wody na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu - etap I
12.03.2015 13:26 WZP.271.11.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja podwórek w obszarze śródmieścia w obrębie ulic: E.Plater, Czachowskiego, Warszawskiej, Bohaterów Getta - II etap dokumentacja projektowa.
12.03.2015 12:08 WZP.271.8.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki w Zgorzelcu.
06.03.2015 10:32 WZP.271.5.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej rozszerzenia granic cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu
26.02.2015 14:53 WZP.271.6.2015 Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ul. Szafirowej i Szmaragdowej - II etap.

poprzednia 1 2 3 4 następna