Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2018 15:29 WES Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Memoriał Wilhelma Nowickiego i Józefa Wiatrowskiego
09.03.2018 08:34 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku
02.03.2018 12:27 WES. Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. "Bezpieczna przystań- działania osłonowe dla Domu dla Samotnych Matek z Dziecmi w Zgorzelcu"
23.02.2018 10:53 WES.525.3.2018 Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. "Autyzm - zauważ mnie"
15.02.2018 11:59 WES.525.2.2018 Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. "Wakacje 3R-Ruch, Radość, Relaks""
02.02.2018 13:46 WES Zarządzenie Nr 652/23/18 z dnia 31.01.2018 Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2018 roku
05.01.2018 12:37 WES.525.1.2018 Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. "Aktywnie spędzamy ferie zimowe""
30.11.2017 15:26 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2018.
28.11.2017 14:03 WES Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2018 programu polityki zdrowotnej pn. "Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec"
24.11.2017 08:35 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2018roku.
24.11.2017 08:29 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2018.
24.11.2017 08:22 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r."
07.11.2017 08:26 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie w roku 2018 specjalistycznych usług opiekuńczychdla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
01.09.2017 13:49 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2017
24.08.2017 12:12 WES Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. "Memoriał Michała Kordy i Jana Krzyżaka""
18.08.2017 12:49 WES Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. "Triathlon Zgorzelec 2017"
04.08.2017 12:23 WES.525.14.2017 Oferta w trybie art. 19a. Realiazacja zadania publicznego pn. "Obóz Sportowo-rekreacyjny w Międzyzdrojach"
13.07.2017 13:36 WES Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2017 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”.
13.07.2017 12:02 WES ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2017 programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec”
06.07.2017 14:51 WES. Oferta w trybie art 19a na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja obozu sportowo rekreacyjnego"

1 2 3 następna