Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2020 09:45 WES Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Młodzieżowe Zawody Wędkarskie - Dzień Dziecka Zgorzelec 2020
09.01.2020 12:04 WES.525.2.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kolonie - czas wypoczynku i zabawy""
09.01.2020 12:04 WES.525.2.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kolonie - czas wypoczynku i zabawy""
09.01.2020 11:50 WES.525.1.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wypoczynek i edukacja - łączymy przyjemne z pożytecznym"
02.12.2019 14:18 WES Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2020 programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec w 2020 r.”
15.11.2019 15:02 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2020.
15.11.2019 14:58 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2020.
15.11.2019 14:53 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
15.11.2019 14:44 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2020 roku.
15.11.2019 14:36 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec"
27.09.2019 12:53 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. Rozgrywki II Ligi Kobiet w Koszykówce w sezonie 2019/2020
27.09.2019 12:53 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. Rozgrywki II Ligi Kobiet w Koszykówce w sezonie 2019/2020
06.09.2019 14:27 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Obchody Dnia Seniora tradycyjne święto emerytów..
28.08.2019 09:44 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn.DOMOWE zacisze - działania osłonowe dla Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu
14.08.2019 13:31 WES Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2019 programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia"
18.07.2019 12:07 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. My lubimy pomagać. A Ty? Jeździmy dla malutkiej Niny.
18.07.2019 09:07 WES Oferta w trybie art. 19 a Miejskiego Klubu Sportowego "NYSA" Zgorzelec na realizację zadania pn. "Z podwórek na stadiony"
12.07.2019 11:47 WES Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019 pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
21.06.2019 09:11 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Integracyjne turnieje tenisowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
04.06.2019 08:20 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Memoriał Jana Krzyżaka i Michała Kordy

1 2 3 4 5 6 następna