Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2019 15:04 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. STREETBALL ZGORZELEC 2019
05.02.2019 16:32 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Dzień Seniora 2019
10.01.2019 14:37 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. "WAKACJE 3R - RUCH, RADOŚĆ, RELAKS"
09.01.2019 13:15 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Zimowisko krajoznawczo-turystyczne "Kraków - Wieliczka - Ojców"
23.11.2018 13:50 WES Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2019.
23.11.2018 13:43 WES Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2019.
23.11.2018 13:35 WES Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2019 roku
23.11.2018 11:16 WES Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2019 programu polityki zdrowotnej pn. "Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec"
20.11.2018 10:30 WES Oferta w trybie art 19 a na realizację zadania publicznego pn. "Zgorzelec łączy nie tylko piłka"
16.11.2018 13:33 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
16.11.2018 13:07 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
28.09.2018 09:43 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie rehabilitacji Julity Dec"
28.09.2018 09:40 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Bezpieczna przystań działania osłonowe dla Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu
18.09.2018 09:46 WES Oferta w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. "Regaty zakończenia sezonu nawigacyjnego 2018"
03.09.2018 15:08 WES Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2018 roku pn. Rozgrywki w II Lidze Kobiet w Koszykówce
30.08.2018 13:09 WES Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty o wychowaniu w trzeźwości poprzez promocję sportu- Bieg charytatywny i marsz Nordic Walking "Razem o usmiech Kacperka"
03.08.2018 11:26 Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. Wspieranie kultury ludowej
17.07.2018 15:16 WES Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Wędrowanie szlakiem pałaców, zamków i muzeów Kotliny Jeleniogórskiej inspirowanych obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
12.07.2018 08:40 WES Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2018 pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”.
30.05.2018 12:43 Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. "Wszechstronna aktywizacja Amazonek i osób z chorobą nowotworową"

1 2 3 4 następna