Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2021 09:43 WES Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Integracyjne turnieje tenisowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
30.07.2021 12:48 Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn."ATYPOWA DROGA"
13.07.2021 08:21 WES Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w roku 2021 pn. "Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia"
28.06.2021 08:15 WES Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zdrowie z lasu - rodzinne wyprawy w Naturę"
23.04.2021 12:57 WES Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie motorowodne i żeglarskie na Mazurach
23.04.2021 11:26 WES Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Harcerski Obóz Żeglarski Mazury 2021
28.12.2020 14:24 WES Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2021 programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec w 2021 r.”
01.12.2020 15:22 WES Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2021 programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec w 2021 r.”
19.11.2020 14:24 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie w 2021 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec"
19.11.2020 14:16 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie w 2021 roku usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec"
16.11.2020 14:37 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2021 roku
16.11.2020 14:35 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2021.
16.11.2020 14:29 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2021.
16.07.2020 10:43 WES Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej pn. Rozgrywki Kobiet w Koszykówce w sezonie 2020/2021
14.07.2020 11:01 WES Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
10.03.2020 09:45 WES Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Młodzieżowe Zawody Wędkarskie - Dzień Dziecka Zgorzelec 2020
09.01.2020 12:04 WES.525.2.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kolonie - czas wypoczynku i zabawy""
09.01.2020 12:04 WES.525.2.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kolonie - czas wypoczynku i zabawy""
09.01.2020 11:50 WES.525.1.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wypoczynek i edukacja - łączymy przyjemne z pożytecznym"
02.12.2019 14:18 WES Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2020 programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec w 2020 r.”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna