Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2022 14:37 WES Unieważnienie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2022 programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec”
31.12.2021 10:02 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.
31.12.2021 09:58 WES Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2022 roku.
29.12.2021 10:31 WES Unieważnienie konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec”
09.08.2021 15:20 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca po 65 roku życia”
15.01.2021 12:52 WES Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2021 programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec w 2021 r.”
31.12.2020 07:50 WES Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2021 roku.
31.12.2020 07:49 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku.
15.12.2020 16:25 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie w 2021 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec"
15.12.2020 15:40 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie w 2021 roku usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec"
11.08.2020 08:21 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. Rozgrywki Kobiet w Koszykówce w sezonie 2020/2021
10.08.2020 14:34 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca po 65 roku życia"
19.12.2019 11:24 WES Ogłaszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec w 2020 r.”