Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2017 10:53 WES Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2018 programu polityki zdrowotnej pn. "Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec"
19.12.2017 13:28 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Zgorzelec w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r."
01.12.2017 13:54 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
06.11.2017 12:38 WFR.524.1.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
25.08.2017 11:46 WES Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2017 programu polityki zdrowotnej pn. "Program zwiększania dostępności do świdczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec" "
25.08.2017 11:37 WES Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2017 programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia"
03.03.2017 10:15 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
17.01.2017 15:42 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
17.01.2017 15:13 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert