Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2018 14:23 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2019r.
31.12.2018 14:02 WES Wyniki otwartego konkursu ofert Gminy Miejskiej Zgorzelec na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei Wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2019r.
31.12.2018 14:02 WES Wyniki otwartego konkursu ofert Gminy Miejskiej Zgorzelec na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei Wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2019r.
13.12.2018 13:35 WES Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2019 programu polityki zdrowotnej pn. "Program zwiększania dostępności do swiadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec"
12.12.2018 13:30 WES Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy miejskiej Zgorzelec
12.12.2018 13:25 WES Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Świdczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
05.10.2018 12:40 WFR.524.2.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2018 roku
27.09.2018 15:04 WES Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2018 roku - Rozgrywki w II Lidze Kobiet w koszykówce
31.08.2018 12:38 WFR.524.1.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2018 roku
29.08.2018 10:14 WES Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania w zakresie polityki zdrowotnej
30.03.2018 11:59 WES. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2018roku
21.02.2018 15:23 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie kultury fizycznej w 2018r
16.01.2018 16:13 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2018 roku
11.01.2018 09:18 WES Wyniki otwartego konkursu ofert Gminy Miejskiej Zgorzelec na realizację zadań publicznych w zakresie :pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2018r.
11.01.2018 09:15 WES Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii