Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2018 10:37 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5
15.05.2018 13:20 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu
25.04.2018 15:12 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetrgu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
23.04.2018 15:36 WGN Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
10.04.2018 09:25 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu.
06.04.2018 08:47 WGN Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
12.03.2018 11:26 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu (dz. nr 5/42, Obr. III, AM-6)
05.03.2018 08:58 WGN Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
27.02.2018 10:40 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
23.01.2018 08:20 WGN Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 2/7A
22.01.2018 08:08 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
11.12.2017 09:05 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 2/7A
29.11.2017 11:54 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu.
08.11.2017 09:04 WGN Ogłoszenie o III przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu
15.09.2017 08:28 WGN Ogłoszenie o odwołaniu I ustnego przetragu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pogodnej w Zgorzelcu
14.08.2017 12:56 WGN Ogłoszenie o I ustnym przetrgu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pogodnej w Zgorzelcu

poprzednia 1 2