Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2018 10:21 WOP Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dn. 24 października 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego.
29.10.2018 10:14 WOP Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dn. 24 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego.
19.10.2018 11:02 WOP Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 12 października 2018r. ws. zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania nr 17 w mieście Zgorzelec.
19.10.2018 10:58 WOP Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 12 października 2018r. ws. zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania nr 12 w mieście Zgorzelec.
19.10.2018 10:43 WOP Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 11 października 2018r. ws. zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania nr 4 w mieście Zgorzelec.
17.10.2018 10:53 WOP Informacja MKW o pełnionych dyżurach w dn.20.10.2018r. i 21.10.2018r.
11.10.2018 07:50 WOP Informacja dotycząca wyboru osób funkcyjnych w OKW w Zgorzelcu.
10.10.2018 09:45 WOP Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgorzelec (tekst ujednolicony II))
08.10.2018 12:33 WOP Obwieszczenie MKW w Zgorzelcu z dn. 01 paździenika 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radncyh
08.10.2018 09:18 WOP Obwieszczenie MKW w Zgorzelcu z dn. 25 września 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
08.10.2018 08:52 WOP Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgorzelec (ujednolicone postanowienie)
02.10.2018 09:56 WOA Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie spisu wyborców
02.10.2018 08:30 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 01 października 2018r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgorzelec
25.09.2018 14:37 Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 25 września 2018r.
21.09.2018 08:02 WOA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 18 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
19.09.2018 08:00 Informacja MKW o pełnionych dyżurach II etap
18.09.2018 17:09 Informacja MKW o pełnionych dyzurach
17.09.2018 14:51 Informacja ws. Urzędnika Wyborczego
17.09.2018 10:24 Informacja z dnia 12 wrześna 2018r. o zgłaszaniu kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych
13.09.2018 12:16 Informacja z dnia 12 września 2018r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu o składzie komisji oraz siedzibie i pełnionych dyżurach

1 2 następna