Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2022 12:49 WZK Zawiadomienie o Zgromadzeniu Publicznym w dniu 22.01.2022
19.01.2022 07:44 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 25 stycznia 2022 r.
14.01.2022 09:07 WZK Zawiadomienie o Zgromadzeniu Publicznym w dniu 15.01.2022
13.01.2022 12:06 WR.ZUZ.6.4210.90.2021.KP Obwieszczenie o decyzji
11.01.2022 09:07 WES.4431.14.13.2021 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2022 r.
10.01.2022 12:18 WR.ZUZ.6.4210.90.2021.KP Obwieszczenie o decyzji
28.12.2021 09:57 ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 grudnia 2021 r.
20.12.2021 15:56 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Daszyńskiego 83A
20.12.2021 13:34 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
17.12.2021 13:12 WFR.061.1.2021 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Zgorzelec na lata 2021-2027”
17.12.2021 13:01 MOPS Wyniki konkursów - Specjalistyczne usługi opiekuńcze na 2022 rok, usługi opiekuńcze na 2022 rok
14.12.2021 15:40 WIŚM.270.3.2020 Ogłoszenie o zmianie informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
13.12.2021 10:22 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu dot. przeznaczenia nieruchomości połozonej przy ul. Górniczej w Zgorzelcu do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oraz wykaz nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Zgorzelcu do zbycia w drodze bezprzetargowej.
13.12.2021 10:11 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. W.Szymborskiej w Zgorzelcu.
07.12.2021 14:49 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2021 08:29 GOiOS.6220.3.2021 Zawiadomienie stron o podjętych czynnosciach w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych
24.11.2021 09:48 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 30 listopada 2021 r.
23.11.2021 08:16 MOPS Konkurs - usługi opiekuńcze na 2022 rok
23.11.2021 08:11 MOPS Konkurs - specjalistyczne usługi opiekuńcze na 2022 rok
22.11.2021 14:41 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców

1 2 3 4 5 6 następna