Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2020 11:09 WES Ogłoszenie wyniku konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelecz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
08.09.2020 15:58 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: lokali mieszkalnych położonych przy ul. E. Plater, Boh Getta i Karłowicza przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców; nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chełmońskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej przy ul. Tuwima
08.09.2020 08:23 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w rejonie ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego i ul. Cienistej w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu
07.09.2020 09:04 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Łużyckiej w Zgorzelcu
04.09.2020 13:09 WES Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko samodzielny referent w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Zgorzelcu
03.09.2020 11:43 WES Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu
02.09.2020 09:08 ZPEC Zaproszenie do udziału w postępowaniu w przedmiocie nabycia udziałów spółki Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu sp. z o.o.
26.08.2020 07:43 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 77A w Zgorzelcu.
26.08.2020 07:37 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wróblewskiego w Zgorzelcu.
25.08.2020 15:39 WES Zarządzenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie ogłoszenia przeprowadzania konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.
25.08.2020 12:19 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 205/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2016r.
25.08.2020 12:16 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu
21.08.2020 10:31 WES Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Samodzielnego referenta w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Zgorzelcu
21.08.2020 10:18 WES Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu
18.08.2020 10:10 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec
17.08.2020 10:50 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 21 sierpnia 2020 r.
20.07.2020 10:15 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Górnowiejskiej
17.07.2020 12:40 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 21 lipca 2020 r.
13.07.2020 10:40 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Leśnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
13.07.2020 10:35 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu oraz o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Łużyckiej w Zgorzelcu.

1 2 3 4 5 6 następna