Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2017 11:02 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 grudnia 2017 r.
11.12.2017 09:06 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 2/7A
11.12.2017 08:59 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
05.12.2017 09:40 WIŚM.6220.4.2017 Komunikat o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. decyzji środowiskowych
29.11.2017 11:49 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
24.11.2017 11:31 WIŚM.6140.27.2017 ogłoszenie o publicznych konsultacjach
24.11.2017 11:26 WIŚM.6140.27.2017 Zawiadomienie o do opracowania projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2018 roku”
22.11.2017 08:25 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 listopada 2017 r.
21.11.2017 10:43 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
21.11.2017 08:20 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 34/14 i Sybiraków 2/2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców oraz wykazu nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Zgorzelcu przy ul. Prusa przeznaczonej do zamiany
14.11.2017 08:45 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10 przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 20/2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego
08.11.2017 09:20 WGN Informacja o ogłoszeniu III ustnego przetrgu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelecu
07.11.2017 15:06 WOA Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę - elektryfikację linii kolejowej nr 274 i 278 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec
06.11.2017 13:59 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.
03.11.2017 13:26 WOA Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji nr I-P-57/17 z dnia 24.10.2017 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ekranów akustycznych
31.10.2017 10:05 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
31.10.2017 08:50 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
27.10.2017 13:27 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
25.10.2017 11:31 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 31 października 2017 r.
06.10.2017 07:55 WIŚM.0604.9.2017 Informacja o przedłużeniu terminu składania uwago do tzw. uchwał antysmogowych

1 2 3 4 5 6 następna