Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2018 11:59 WIŚM.6220.5.2018 Decyzja ws. środowiskowych uwarunkowań
02.10.2018 09:05 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
01.10.2018 14:51 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o: III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5, II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7, II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 46
01.10.2018 13:55 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej 40/10 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców, wykazów nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego, Św. Jana, Reymonta, Andersa-Zapiecek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
01.10.2018 10:36 WIŚM.6220.5.2018 Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
25.09.2018 15:05 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
20.09.2018 15:17 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 25 września 2018r.
18.09.2018 12:21 WES Ogłoszenie wyników konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
17.09.2018 08:52 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 47/1 przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
10.09.2018 11:53 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Łużyckiej w Zgorzelcu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
07.09.2018 10:26 WIŚM.6220.5.2018 zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
05.09.2018 12:52 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 10 września 2018r.
05.09.2018 11:11 Ogłoszenie o naborze kandytatów na stanowisko specjalisty ds. kadr
03.09.2018 13:07 Komunikat ws. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
03.09.2018 09:39 WIŚM.0621.1.2018 Zawiadomienie w sprawie opracowania prognozy oos w postępowaniu strategicznym
27.08.2018 07:43 WES Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
22.08.2018 13:25 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 23 sierpnia 2018 r.
22.08.2018 10:19 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 16:54 WIŚM.7021.1.25.2018 Obwieszczenie
21.08.2018 12:51 WIŚM.6220.5.2018 zawiadomienie stron o podjętych czynnościach

1 2 3 4 5 6 następna