Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2018 09:03 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 106/10
18.06.2018 08:34 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 5/8 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, wykazu lokalu niemieszkalnego nr 14 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7 przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Reymonta przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
13.06.2018 09:56 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 czerwca 2018 r.
11.06.2018 13:09 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetrgu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Konarskiego w Zgorzelcu.
08.06.2018 10:11 Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. Wodniacka Półkolonia Zuchowa "Witka 2018""
06.06.2018 08:21 WIŚM.634.1.2018 Komunikat o obowiązku dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej
05.06.2018 16:55 WIŚM.7030.1.2018 Obwieszczenie o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
04.06.2018 12:58 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Boh II AWP 1A/14 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wykazów nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej, Reymonta i Langiewicza przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
28.05.2018 11:13 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5
28.05.2018 10:00 WGN Komunikat Burmistrza Miasta ws. wywieszenia wykazów: lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 46 oraz nieruchomości położonej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych
21.05.2018 09:32 WGN Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Reymonta i ul. Gen. Okulickiego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
18.05.2018 09:58 WIŚM.0621.1.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. oceny strategicznej
30.04.2018 11:22 WGPA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
30.04.2018 11:06 WGPA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
30.04.2018 10:59 WGPA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
25.04.2018 14:36 BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORÓW: • Przedszkola Publicznego Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. św. Jana 21a, 59-900 Zgorzelec • Przedszkola Publicznego Nr 9, ul. Powstańców Śl. 62, 59-900 Zgorzelec • Przedszkola Publicznego Nr 12, ul. Wyspiańskiego 9a, 59-900 Zgorzelec
18.04.2018 09:51 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 24 kwietnia 2018 r.
17.04.2018 12:30 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
10.04.2018 10:58 Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 r.
10.04.2018 09:32 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetrgu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Boh.. II AWP w Zgorzelcu

1 2 3 4 5 6 następna