Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2021 11:21 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w Dzielnicu Ujazd Północ w Zgorzelcu
29.03.2021 10:12 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej w Zgorzelcu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego półki pn: Projekt Municypalny Zgorzelec 1 Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie wywieszono wykaz nieruchomości położonych przy ul. Lubańskiej wniesionych aportem jako wkład niepieniężny (aport) do w/w spółki.
24.03.2021 10:53 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 30 marca 2021 r.
22.03.2021 09:09 WES.4431.14.13.2021 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2021 r.
15.03.2021 08:30 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów: lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców, nieruchomości niezabudowanej przy ul. Modrzewiowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości przy ul. Świętego Jana przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
12.03.2021 07:51 GOiOS informacja w zakresie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji
08.03.2021 08:31 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości połozonych w Zgorzelcu przy ul. Malczewskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki pn: Projekt Municypalny Zgorzelec i Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie wywieszono wykaz nieruchomości położonych przy ul. Lubańskiej wniesionych aportem jako wkład niepieniężny (aport) do w/w spółki.
17.02.2021 12:56 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 23 lutego 2021 r.
08.02.2021 16:40 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Jędrzychowicach przeznaczonej do oddania w użyczenie dla PWiK "Nysa" Sp. z o.o. w Zgorzelcu oraz wykazu wraz z zarządzeniem ws. zmiany do zarządzenia dot. przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Łużyckiej i Sybiraków na rzecz dotychczasowych najemców
08.02.2021 16:35 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 7
01.02.2021 11:08 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 03 lutego 2021 r.
26.01.2021 14:30 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r.
26.01.2021 14:25 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów polożonych w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu.
20.01.2021 11:56 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 stycznia 2021 r.
20.01.2021 11:54 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 stycznia 2021 r. - wznowienie sesji z dnia 29 grudnia 2020 r.
14.01.2021 13:11 WES.525.1.2021 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kolonie-Czas Wypoczynku i Zabawy" II edycja
11.01.2021 12:59 WES.4431.14.13.2021 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2021 r.
31.12.2020 09:12 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.12.2020 14:48 MOPS Konsultacje społeczne- projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
22.12.2020 09:49 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 29 grudnia 2020 r.

1 2 3 4 5 6 następna