Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2020 11:30 WIŚM.6220.5.2020 Zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnosciach
02.12.2020 11:07 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 03 grudnia 2020 r.
18.11.2020 13:14 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 24 listopada 2020 r.
17.11.2020 15:12 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.11.2020 09:58 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wylożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec
02.11.2020 12:07 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych wraz z udziałem w placu manewrowym, położonych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu.
26.10.2020 12:24 WIŚM.6220.5.2020 Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowych
23.10.2020 12:22 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych położónych przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu.
23.10.2020 08:18 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 27 października 2020 r.
16.10.2020 07:41 WES.4431.14.15.2020 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla pzedszkoli w 2020 r.
09.10.2020 09:04 WIŚM.6220.7.2019 Zawiadopmienie stron o zmianie decyzji środowiskowych
06.10.2020 14:21 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 08 października 2020 r.
23.09.2020 10:12 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 29 września 2020 r.
15.09.2020 11:09 WES Ogłoszenie wyniku konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelecz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
08.09.2020 08:23 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w rejonie ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego i ul. Cienistej w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu
04.09.2020 13:09 WES Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko samodzielny referent w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Zgorzelcu
03.09.2020 11:43 WES Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu
02.09.2020 09:08 ZPEC Zaproszenie do udziału w postępowaniu w przedmiocie nabycia udziałów spółki Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu sp. z o.o.
26.08.2020 07:43 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 77A w Zgorzelcu.
26.08.2020 07:37 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wróblewskiego w Zgorzelcu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna