Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2018 11:50 WGPA Owieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
04.12.2018 13:33 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
03.12.2018 08:44 WIŚM.6140.15.2018 Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2019 roku”.
03.12.2018 08:39 WIŚM.6140.15.2018 Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2019 roku”
28.11.2018 09:29 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 04 grudnia 2018 r.
20.11.2018 09:46 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
31.10.2018 12:03 Ogloszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 r.
31.10.2018 11:04 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 6 listopada 2018r.
29.10.2018 10:03 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
24.10.2018 11:02 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 30 października 2018r.
09.10.2018 11:59 WIŚM.6220.5.2018 Decyzja ws. środowiskowych uwarunkowań
02.10.2018 09:05 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
01.10.2018 10:36 WIŚM.6220.5.2018 Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
25.09.2018 15:05 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
20.09.2018 15:17 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 25 września 2018r.
18.09.2018 12:21 WES Ogłoszenie wyników konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
07.09.2018 10:26 WIŚM.6220.5.2018 zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
05.09.2018 12:52 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 10 września 2018r.
05.09.2018 11:11 Ogłoszenie o naborze kandytatów na stanowisko specjalisty ds. kadr
03.09.2018 13:07 Komunikat ws. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna