Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.09.2018 09:39 WIŚM.0621.1.2018 Zawiadomienie w sprawie opracowania prognozy oos w postępowaniu strategicznym
27.08.2018 07:43 WES Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
22.08.2018 13:25 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 23 sierpnia 2018 r.
22.08.2018 10:19 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 16:54 WIŚM.7021.1.25.2018 Obwieszczenie
21.08.2018 12:51 WIŚM.6220.5.2018 zawiadomienie stron o podjętych czynnościach
20.08.2018 10:29 WIŚM.6332.8.2018 Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie działalności przez Spółki Wodne
13.08.2018 11:38 WIŚM.6220.5.2018 Zawiadomienie stron o podjętych czynnościach w trakcie postępowania
31.07.2018 11:39 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
31.07.2018 10:47 WOA Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie budowy podstacji trakcyjnej
27.07.2018 09:22 WIŚM.6220.5.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowych
23.07.2018 10:02 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 27 lipca 2018r.
17.07.2018 16:49 WOA INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.
28.06.2018 09:36 Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. Wędrowny obóz żeglarski "Mazury 2018"""
25.06.2018 15:02 nr 738/109/18 Zarządzeie Burmistrza Miasta
13.06.2018 09:56 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 czerwca 2018 r.
08.06.2018 10:11 Oferta w trybie art. 19a. Realizacja zadania publicznego pn. Wodniacka Półkolonia Zuchowa "Witka 2018""
06.06.2018 08:21 WIŚM.634.1.2018 Komunikat o obowiązku dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej
05.06.2018 16:55 WIŚM.7030.1.2018 Obwieszczenie o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
18.05.2018 09:58 WIŚM.0621.1.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. oceny strategicznej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna