Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2020 15:39 WES Zarządzenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie ogłoszenia przeprowadzania konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.
25.08.2020 12:19 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 205/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2016r.
25.08.2020 12:16 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu
21.08.2020 10:31 WES Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Samodzielnego referenta w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Zgorzelcu
21.08.2020 10:18 WES Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu
18.08.2020 10:10 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec
17.08.2020 10:50 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 21 sierpnia 2020 r.
17.07.2020 12:40 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 21 lipca 2020 r.
13.07.2020 12:46 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
13.07.2020 10:40 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Leśnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
13.07.2020 10:35 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu oraz o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Łużyckiej w Zgorzelcu.
01.07.2020 12:11 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
29.06.2020 10:53 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. Słowackiego w Zgorzelcu do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców
23.06.2020 14:53 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 29 czerwca 2020 r.
19.06.2020 10:04 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym dniu 20.06.2020r.
01.06.2020 10:00 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przeatrgu nieograniczonego.
27.05.2020 12:54 WIŚM.7030.1.2020 Obwieszczenie
25.05.2020 08:29 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Reymonta i ul. Lubańskiej przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
18.05.2020 08:55 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wróblewskiego, Łużyckiej i Wrocławskiej (Scultetusa) w Zgorzelcu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Sienkiewicza w Zgorzelcu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
06.05.2020 11:08 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 12 maja 2020 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna