Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2020 11:53 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości położonych w Jędrzychowicach przeznaczonych do oddania w użyczenieMPGK Sp. z o.o. w Zgorzelcu
22.04.2020 12:38 Ogloszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2020 r.
08.04.2020 13:17 WIŚM Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Zgorzelec - aktualizacja
08.04.2020 13:13 WIŚM Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
23.03.2020 11:51 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 9/5
18.03.2020 13:43 WOA Komunikat Starostwa Powiatowego w sprawie zmian udzielania porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
28.02.2020 09:33 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
17.02.2020 11:51 WIŚM.6220.2.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych
13.02.2020 08:31 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
13.02.2020 08:24 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
22.01.2020 10:08 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 stycznia 2020 r.
02.01.2020 12:42 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2020 r.
31.12.2019 09:56 IF-AB.7820.16.2019.MN Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
23.12.2019 09:36 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 30 grudnia 2019 r.
11.12.2019 08:32 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 17 grudnia 2019 r.
10.12.2019 13:14 Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy
27.11.2019 14:58 WIŚM.6140.15.2019 Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2020 roku”.
27.11.2019 14:52 WIŚM.6140.15.2019 Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2020 roku”.
20.11.2019 08:45 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 26 listopada 2019 r.
12.11.2019 13:13 WZK.5310.6.2019 Zawiadomienie o Zgromadzeniu Publicznym w dniu 13.11.2019 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna