Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2018 08:35 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 27 lutego 2018 r.
20.02.2018 09:27 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
12.02.2018 14:54 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
06.02.2018 12:13 WIŚM.6220.1.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych
02.02.2018 11:45 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
30.01.2018 13:22 WES Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 roku
30.01.2018 12:26 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
30.01.2018 12:21 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
24.01.2018 10:48 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 30 stycznia 2018 r.
27.12.2017 09:48 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
13.12.2017 11:02 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 19 grudnia 2017 r.
05.12.2017 09:40 WIŚM.6220.4.2017 Komunikat o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. decyzji środowiskowych
24.11.2017 11:31 WIŚM.6140.27.2017 ogłoszenie o publicznych konsultacjach
24.11.2017 11:26 WIŚM.6140.27.2017 Zawiadomienie o do opracowania projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2018 roku”
22.11.2017 08:25 Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 28 listopada 2017 r.
21.11.2017 10:43 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
07.11.2017 15:06 WOA Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę - elektryfikację linii kolejowej nr 274 i 278 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec
06.11.2017 13:59 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.
03.11.2017 13:26 WOA Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji nr I-P-57/17 z dnia 24.10.2017 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ekranów akustycznych
31.10.2017 10:05 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna